Hollandse Luchten 2021

Door de coronapandemie liep het jaar 2020 anders dan verwacht. Hollandse Luchten schakelde over naar online meetups en verstuurde vervangende sensoronderdelen via de post. In 2020 werd meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk schone lucht is. Meer inzicht krijgen in de luchtkwaliteit van verschillende plekken in Nederland is iets waar we met het project Hollandse Luchten met een grote groep deelnemers aan werken.

We kijken met elkaar terug op een aantal hoogtepunten. Zo breidde het meetnetwerk uit met een pilot in de Kogerveldwijk van Zaandam, keken we in september tijdens de online slotbijeenkomst van fase 1 gezamenlijk terug op een jaar meten, leerden we tijdens de fietsroute op gepaste afstand meer over luchtkwaliteit, en gingen we online aan de slag met data-analyse via de (nu permanent online) datavisualisatietool van het RIVM. Daarnaast werden verschillende codes openbaar gemaakt, bijvoorbeeld de kaart en de sensorkit.

In 2021 kunnen we verder met meten. Afgelopen zomer werd duidelijk dat het project Hollandse Luchten voor onbepaalde tijd voortgezet zal worden. De Provincie Noord-Holland, betrokken partners en een actieve groep deelnemers zijn de afgelopen maanden bezig geweest met een evaluatie van fase 1. De verwachting was dat we in oktober 2020 met fase 2 konden starten, maar door verschillende omstandigheden liep dat enige vertraging op. Onder meer de coronacrisis en het vertrek van dhr. J. van Belkom, projectleider Hollandse Luchten vanuit de Provincie Noord-Holland, speelden hierbij een rol. We verwachten nu dat fase 2 in het voorjaar van 2021 van start kan gaan.In de tussentijd kunnen we gewoon blijven meten en aan de slag gaan met lokale activiteiten binnen de verschillende meetgemeenschappen. Heb jij ideeën voor jouw pilot?

Neem contact op met de werkgroep van jouw omgeving