Pers

Persverzoeken zijn welkom bij Emma Schep, van maandag tot donderdag bereikbaar via het onderstaande email-adres:

emmas [at] waag [dot] org

Over Hollandse Luchten

Hollandse Luchten brengt inwoners, experts en instituties samen voor gezondere lucht

Veel mensen maken zich zorgen om de uitstoot van bijvoorbeeld auto’s of de industrie. In het project Hollandse Luchten meten inwoners zelf de kwaliteit van de lucht met behulp van betaalbare meetsensoren. Bewoners analyseren samen met experts van het RIVM, TNO en de GGD Amsterdam de resultaten. Zo beschikken inwoner en overheid over dezelfde informatie en gaan ze samen in gesprek over luchtkwaliteit en de mogelijke oorzaken en oplossingen van luchtvervuiling.  Inwoners vormen meetgroepen rondom een locatie en samen stellen zij meetvragen op voor deze locaties. De locaties van de meetsensoren worden samen met inwoners bepaald. De meetresultaten zijn voor iedereen direct te zien als open data op de website van Hollandse Luchten. De Hollandse Luchten kaart toont ook de gegevens van het officiële, landelijke luchtmeetnet van het RIVM. In totaal wordt een jaar gemeten. 

De huidige meetperiode

Hollandse Luchten is in 2018 gestart in de IJmond-regio (Wijk aan Zee, Beverwijk & Heemskerk, IJmuiden & Velsen). Inmiddels is het burgermeetnetwerk uitgebreid met meetgroepen op verschillende locaties in Noord-Holland. In 2023 zijn er in 4 regio’s meetgroepen actief: in de IJmond-regio, Zaanstad, Haarlem en de Gooi- en Vechtstreek. Op basis van de meetvragen, die worden opgesteld door de inwoners, plaatsen de meetgroepen zelf sensorkits waarmee fijnstof (PM2.5) wordt gemeten. Naast het meten van fijnstof zijn op basis van de meetvragen door GGD Amsterdam palmesbuisjes geplaats om de stikstofdioxide (NO2) te meten.

Begin 2023 is in deze regio’s een (nieuwe) meetperiode gestart: de leden van Hollandse Luchten hebben samen meetvragen opgesteld over hun omgeving. Gedurende het jaar kijken de leden, experts, instituties en het bedrijfsleven samen naar de verzamelde data om inzicht te krijgen in de lokale luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld tijden de data-analysebijeenkomsten. Door het verenigen van deze verschillende partijen, wordt er kennis uitgewisseld. Zo denken we samen na over hoe de gezondheid van de leefomgeving kan worden verbeterd.

In het najaar van 2023 ronden we de huidige meetperiode af met een data-analysebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen de leden, experts en overheden de inzichten van de huidige meetperiode met elkaar bespreken.  

Hollandse Luchten

Het project Hollandse Luchten wordt in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd door Waag Futurelab, het RIVM, TNO, Smart City Haarlem en GGD Amsterdam. Behalve inwoners, werken ook lokale partners mee, zoals omgevingsdiensten IJmond en Noordzeekanaalgebied en gemeente Haarlem, Zaanstad, BEL-combinatie, Hilversum en Gooise Meren.