Haarlem

In Haarlem zijn een groot aantal wijkraden al actief via de Actie Luchtkwaliteit Meten Haarlem. Vooral verkeersuitstoot verontrust Haarlemmers. De actie bouwde dan ook voort op initiatieven van wijken in Oost en langs een druk OV knooppunt in het Centrum. Een aantal deelnemers wil nu ook graag fijnstof meten door middel van de sensoren van Hollandse Luchten. De sensoren meten ook sneller, bijna real time, waardoor je in principe meer vragen kunt onderzoeken over bronnen en situaties. Die vragen gaan de Haarlemse deelnemers aan het project van Hollandse Luchten in hun startbijeenkomsten bepalen. Deze kan je vinden via hollandse-luchten.org/events.

Kom in contact met de meetgroep in Haarlem