Haarlem

In Haarlem zijn een aantal wijkraden al actief via de Actie Luchtkwaliteit Meten Haarlem. Vooral verkeersuitstoot verontrust de Haarlemmers. Zij meten daarom de NO2 uitstoot met Palmes buisjes. Deze actie bouwde voort op initiatieven van wijken in Oost en langs een druk OV knooppunt in het Centrum. Omdat de gemeente Haarlem ook fijnstof wilde gaan meten, heeft de gemeente Haarlem Hollandse Luchten naar Haarlem gehaald en zij we een meetgroep gestart in Haarlem. 

De data van de SODAQ AIR sensoren zijn vaker af te lezen dan die van NO2 buisjes. Daardoor kun je meer vragen onderzoeken over bronnen en situaties. Een van de doelen van de meetgroep Haarlem is om de fijnstof data met de NO2 data te combineren, om zo meer te weten te komen over de luchtkwaliteit op een bepaalde plek.

De leden van de meetgroep bepalen de locaties van de sensoren. Daarbij is er in Haarlem veel aandacht voor de gezondheid van kinderen:  er zijn meerdere meetlocaties gekozen waar kinderen samen komen, zoals kinderspeelplaatsen en een school. Daarnaast is er veel aandacht voor drukke wegen, kruispunten en houtstook.

Tijdens deze meetperiode zullen er verschillende bijeenkomsten zijn. Wil je weten welke? Bekijk de agenda of abonneer je op de Hollandse Luchten nieuwsbrief.

Kom in contact met de meetgroep in Haarlem