Hollandse Luchten in actie

Het doel van Hollandse Luchten is om met behulp van burgerwetenschap een context te creëren waarin bewoners, overheden, experts en bedrijfsleven samen kennis opbouwen, dialoog voeren en handelingsperspectieven verbeteren voor een gezonde fysieke leefomgeving. Samen meten we de luchtkwaliteit met betaalbare sensoren en analyseren we de data. We werken onder andere aan methoden die het makkelijker moeten maken voor mensen die geen expert zijn om zelf data te kunnen analyseren. Bijvoorbeeld door middel van data-analyse bijeenkomsten, het faciliteren van online kennisdeling en het beschikbaar stellen van analysetools. Op deze manier kan burgerwetenschap lokale problematiek aankaarten en biedt het inwoners kennis en de mogelijkheid om gesprekken te hebben met experts en instituties over zorgen ondersteund door data.

Op deze pagina vind je concrete acties en gebeurtenissen die dankzij Hollandse Luchten tot stand zijn gekomen. Hieronder vind je ook inspirerende verhalen over burgerwetenschap en tools die je kunt gebruiken om met je data-analyse actie te ondernemen. 

Hollandse luchten gepresenteerd aan de staatssecretaris

Een bewoner en de Provincie Noord-Holland gaven samen een presentatie over Hollandse Luchten aan de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen.

Gemeente Heemskerk hangt extra NO2-sensoren op

De gemeente Heemskerk heeft zelf extra NO2-sensoren opgehangen in Heemskerk. Dit werd gedaan naar aanleiding van een presentatie van de Omgevingsdienst(OD) IJmond op een bijeenkomst van Hollandse Luchten. Daar was de wethouder en een ambtenaar van Heemskerk aanwezig, ter plekke hebben zij extra palmesbuisjes besteld bij de Omgevingsdienst, omdat zij vonden dat er te weinig hingen.

Onderzoek naar hoge waarden

Bewoners signaleren dat de SODAQ AIR soms te hoge waarden meet. Naar aanleiding van deze observatie start het RIVM (vanuit de data-science werkgroep) een onderzoek naar mogelijke oorzaken. Hiervoor zijn SODAQ sensoren op officiele meetstations gehangen. Ideeën van bewoners over oorzaken zoals luchtvochtigheid en behuizing worden in het onderzoek meegenomen.

Bewoners en wetenschappers bespreken metingen op het forum

Op het Samen Meten forum bespreken wetenschappers van TNO en RIVM met bewoners onderwerpen als data kwaliteit, metingen en onderzoek naar hoge waarden.

Bewoners actief als data-analisten

In Zaanstad begeleidde een bewoner van Zaanstad samen met een data-analist RIVM de data-analyse bijeenkomst. De bewoner heeft veel kennis van data-analyse en deelt zijn kennis met de meetgroep door het mede-vormgeven van de bijeenkomsten en het delen van eigen analyses. Een andere bewoner deelde een overzichtelijke data -analyse over windrichtingen op Samen Meten Forum.

RIVM noemt Hollandse Luchten in rapport over de link tussen gezondheid en Tata steel

Het RIVM noemt Hollandse Luchten om te belichten dat er in de regio IJmond veel interesse is in citizen science en dat het RIVM het een belangrijke ontwikkeling vindt dat burgers zelf meten en analyseren.

Hollandse Luchten als voorbeeld genoemd door Europese organisatie rondom burgermeetgroepen

Air for All, een organisatie die burgermeetgroepen in Europa met elkaar verbindt, werd een webinar gegeven over burgerwetenschap. In deze webinar werd Hollandse Luchten gepresenteerd als voorbeeld voor andere groepen.

Burgerwetenschap in actie

Nederland kent steeds meer meetinitiatieven die zelf de leefomgeving in kaart brengen door middel van burgerwetenschap. Naast luchtkwaliteit brengen burgerwetenschappers ook andere aspecten van de leefomgeving in kaart: van de temperatuur binnenshuis tot geluidoverlast. Hieronder vind je inspirerende verhalen over burgerwetenschap en tools die je kunt gebruiken om actie te ondernemen.

Dieter won zaak om houtstook dankzij fijnstofmeter

Wie overlast ervaart door houtrook staat vaak machteloos. Alleen als je héle goede bewijzen verzamelt, komt de gemeente in beweging. Dieter Pientka ervoer het zelf. Hij moest er zelfs voor naar de Raad van State - en won. Dankzij zijn eigen meetapparatuur.

Milieudefensie ontwikkelde een juridische toolkit

Milieudefensie ontwikkelde een juridische toolkit die erg nuttig is voor lokaal juridisch werk. Heel handig wanneer je het niet eens bent met een besluit van de overheid. Of wanneer demonstraties, handtekeningenacties en publiciteit niet het gewenste resultaat opleveren. In deze toolkit vind je veel waardevolle basisinformatie, tips en voorbeeldbrieven.

Presentatie: 'Samen veranderen'

Samen Meten Utrecht organiseerde een online inspiratiesessie over ‘Samen veranderen’. Pauline van Norden (NMU) presenteerde een vijf stappen model ‘Invloed uitoefenen op het beleid van je gemeente’. Ze liet zien hoe de gemeente georganiseerd is en waar je het beste aan kan kloppen als bewoner.

Daisy heeft last van hittestress

Wat kun je doen als je in een woning woont waar sprake lijkt te zijn van hittestress, maar de verhuurder het probleem niet oplost? Daisy doet sinds de zomer (2023) mee met het project Thermo-staat en meet met sensoren de temperatuur in haar huis. 'Met al die data heb ik volgens mijn advocaat een grotere kans om aan te tonen dat hier daadwerkelijk sprake is van hittestress.'