Voortzetting project en gebruik sensorstations

In 2018 zijn we gestart met het project Hollandse Luchten. Dit project was bedoeld als pilot en zou eindigen op 30 juni 2020. Inmiddels is besloten om het project Hollandse Luchten voor onbepaalde tijd voort te zetten.

Als onderdeel van het project zijn er ongeveer 200 sensorstations verstrekt aan inwoners van de IJmond, Zaanstad-Kogerveld en Amsterdam-Buiksloterham. Ook in de vervolgperiode kan je als deelnemer het sensorstation blijven gebruiken, onder de voorwaarden die in het gebruikersreglement zijn aangegeven.

Inmiddels zijn er lokale werkgroepen actief die zich intensief op relevante gebieden met het project bezighouden. Heb je ondersteuning nodig of heb je vragen, dan kun je contact opnemen met één van de werkgroepen: