Ook Kogerveld kan gaan meten

Op 4 februari vond de eerste bijeenkomst plaats van de pilot Kogerveld (Zaanstad) in Het Element, Zaandam. Na een introductie over Hollandse Luchten en het meten van fijn- en stikstof benadrukte Hester Volten van het RIVM het belang van burgermetingen en hoe waardevol alle kleine stukjes kennis, inzicht en aandacht zijn voor het in gang zetten van beweging. Na een korte kennismaking werden doelen en meetvragen geformuleerd in drie groepen. Dat de luchtkwaliteit rondom de A7 en A8 in Kogerveld het belangrijkste punt van aandacht is, daar was iedereen het over eens. Tijdens de sessie kwamen echter nog vele andere interessante invalshoeken een meetvragen aan het licht.

De volgende doelen en meetvragen werden gedurende de avond opgesteld en zullen de meetstrategie van Kogerveld gaan bepalen.

Doelen: 

 • Een beter beeld krijgen van de luchtkwaliteit in Kogerveld en omgeving
 • Invloed van de ontwikkeling van de omgeving op de luchtkwaliteit onderzoeken
 • Verschillen van de luchtkwaliteit in de wijken in kaart brengen
 • Maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren 

Meetvragen: 

 • Wat is de invloed van de A8 op het recreatiegebied?
 • Wat is het effect van de industrie op de luchtkwaliteit van de omgeving?
 • Wat is het effect van de biomassa centrale?
 • Wat is het effect van haal en breng gedrag rondom scholen op de luchtkwaliteit?
 • Hoe zit het met actief en passief gebruik van de sportvelden?
 • Kan ik veilig buiten zitten?
 • Wat is de rol van bouwplannen omtrent de Prins Bernhard Rotonde?
 • Vanaf hoeveel meter neemt de hoeveelheid fijnstof afkomstig van de snelweg significant af?
 • Heeft de hoeveelheid verkeer invloed op de piekniveaus?
 • Zijn er piekmomenten dat inwoners en scholieren misschien beter niet buiten kunnen zijn om bijvoorbeeld te sporten?
 • Wat is het effect van parkeerterreinen bij bijvoorbeeld de Lidl en de ALDI, heeft het constant in en uitrijden van autos invloed op het stikstof gehalte? 
 • Hoe zit het met verschillende kanten van een flat?
 • Wat gebeurd er als je de sensor naast een palmes- buisje van het RIVM plaatst?
 • En voldoet Kogerveld überhaupt nog aan de normen van het RIVM? 

Aan de hand van de doelen en meetvragen hebben de deelnemers op een grote kaart de meest logische meetlocaties uitgezocht. Op 11 februari vond de tweede bijeenkomst plaats om de locaties samen af te stemmen en vast te leggen. Daarna konden de sensoren worden verdeeld en in elkaar gezet worden. Het meten kan beginnen!