Hollandse Luchten

Burgerplatform voor het meten van de leefomgeving in Noord‑Holland

Hollandse Luchten, hét burgerplatform voor het meten van de leefomgeving in Noord-Holland

Hollandse Luchten is in 2018 gestart als pilot en heeft zich ontwikkeld tot een burgermeetnetwerk met meetgroepen op verschillende locaties in Noord-Holland. Het doel van Hollandse Luchten is om met behulp van burgerwetenschap een context te creëren waarin bewoners, overheden, experts en bedrijfsleven samen kennis opbouwen, dialoog voeren en handelingsperspectieven verbeteren voor een gezonde fysieke leefomgeving.

Bekijk de kaart met data!

Wil je op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Schrijf je in

In deze video wordt uitgelegd wat Hollandse Luchten is:

Meetgroepen

Hollandse Luchten is een project over burgerwetenschap en het meten van de leefomgeving met sensortechnologie. Ons doel is om inwoners een platform te geven om het gesprek aan te gaan met instituties, experts en bedrijven en zo de fysieke leefomgeving te verbeteren. Het is tegelijkertijd een onderzoeksproject, hoe kunnen we het verbeteren van de fysieke leefomgeving mogelijk maken? In Hollandse Luchten zijn we begonnen met het onderdeel luchtkwaliteit. 

Leden van Hollandse Luchten vormen meetgroepen rondom een locatie. Samen stellen zij meetvragen op voor deze locatie. We willen leden van Hollandse Luchten meer inzicht geven in lokale luchtkwaliteit door hen in staat te stellen die zelf te meten. Door leden, experts, instituties en het bedrijfsleven bij elkaar te brengen, bouwen we aan meer kennis over luchtkwaliteit en het belang daarvan. Het project heeft daarnaast het doel om de drempel tussen inwoners, instituties, experts en het bedrijfsleven te verlagen. Het moet een plek zijn waar alle leden terecht kunnen met zorgen, vragen en ideeën over luchtkwaliteit.

Het project is in eerste instantie gestart met meetgroepen in de regio IJmond, Zaanstad. In 2023 zijn daar de meetgroepen in Blaricum, Eemnes, Laren, Gooise Meren, Haarlem en Hilversum bij gekomen.

Burgerwetenschap

Nederland kent steeds meer meetinitiatieven die zelf de leefomgeving in kaart brengen door middel van burgerwetenschap. Luchtkwaliteit, als onderdeel van de leefomgeving, wordt gemeten door officiële meetstations van partijen zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Deze meetstations geven nauwkeurige maar plaatsgebonden data. Luchtkwaliteit kan echter sterk verschillen per locatie en tijdstip. Hollandse Luchten vult de officiële metingen aan met burgermetingen van luchtkwaliteit. Met betaalbare en toegankelijke open-source sensoren kan de luchtkwaliteit in de deelnemende gemeenten fijnmazig worden gemeten door inwoners zelf.

Met het platform van Hollandse Luchten meten we de luchtkwaliteit en willen we de data toegankelijker maken door onder andere samen met inwoners de data te analyseren. We werken onder andere aan methoden die het makkelijker moeten maken voor mensen die geen expert zijn om zelf data te kunnen analyseren.

Op deze manier kan burgerwetenschap lokale problematiek aankaarten en biedt het inwoners kennis en de mogelijkheid om gesprekken te hebben met experts en instituties over zorgen ondersteund door data.