Scholieren schrijven profielwerkstuk over fijnstof met behulp van de HoLu-kits

Wat is het verband tussen de luchtvochtigheid en de hoeveelheid fijnstof in de lucht?

In het najaar van 2021 hebben drie scholieren van het Castor College (voorheen: Kennemer College) in Beverwijk onderzoek gedaan naar fijnstof in het kader van Hollandse Luchten. Hierover schreven zij hun profielwerkstuk. Dit deden zij onder begeleiding van Koen van der Sluijs, docent Scheikunde aan het Castor College en Gerard van Zelst, Hollandse Held bij het project Hollandse Luchten.

De leerlingen, Thijs, Ot, en Anpagan, leggen hun keuze voor het onderwerp uit: “Het onderwerp is heel actueel. We wonen dichtbij een staalfabriek die natuurlijk veel fijnstof uitstoot (…) We vinden het ook fijn om met dit onderzoek door te geven aan andere mensen wat de effecten van fijnstof in de lucht zijn.” De hoofdvraag van het onderzoek luidde: Wat is het verband tussen de luchtvochtigheid en de hoeveelheid fijnstof in de lucht op drie verschillende locaties in Beverwijk en Heemskerk? De hypothese: als de luchtvochtigheid hoog is, is er gemiddeld meer fijnstof in de lucht dan als de luchtvochtigheid laag is. Benieuwd naar de bevindingen? Lees het profielwerkstuk hier: Fijnstofmetingen in IJmond in het najaar van 2021_Kramer, van der Wolf, Gnanarajah.

Er was al langer een samenwerking tussen Hollandse Luchten en het Castor College, gefaciliteerd door Gerard. Toen hij namelijk aan de start van het project in 2019 een hoge plaats zocht om de sensoren op te hangen, kwam de school naar voren als logische plek en samenwerkingspartner.

De samenwerking loopt ook door: in navolging van het profielwerkstuk zijn meerdere leraren enthousiast geworden om meer les te geven over fijnstof. Samen met twee docenten Aardrijkskunde is Gerard bezig om een lesprogramma te ontwikkelen. Het overkoepelende thema is duurzaamheid, maar er wordt ingezoomd op fijnstof. De leerlingen gaan de omgeving rondom de school in kaart brengen. Dit doen zij o.a. door te meten met de SODAQ Air sensor, die ook geschikt is om aan je fiets te monteren. Zij gaan als het ware snuffelen. Verder wordt er aandacht besteed aan wat fijnstof precies is. Diverse onderwijs thema’s komen aan bod vanuit de vakken Aardrijkskunde, Biologie, Scheikunde. En niet te vergeten: Wiskunde, wat van pas komt bij de data-analyse. Gedurende acht blokken wordt er door Havo- en Vwo-leerlingen aan gewerkt. Vanuit GLOBE is er ook ondersteuning: zij bieden, in samenwerking met Hollandse Luchten en de provincie Noord-Holland de sensoren aan en faciliteren contact met een netwerk van GLOBE scholen in de provincie en daarbuiten. Lees hier meer over de GLOBE-Hollandse Luchten kick-off bijeenkomst van 7 september