Een groep mensen poseert voor een scherm met SODAQ Air en drie 'snuffelfietsen'

Scholieren onderzoeken de luchtkwaliteit in samenwerking met Hollandse Luchten

Kick-off programma GLOBE & Hollandse Luchten

Op woensdag 7 september is het Hollandse Luchten team uitgenodigd op het Castor College in Beverwijk voor de kick-off van het GLOBE scholenproject in Noord-Holland, waarbij leerlingen van verschillende scholen luchtkwaliteit gaan meten en analyseren. GLOBE werkt hiervoor samen met Hollandse Luchten, de provincie Noord-Holland, TNO, RIVM en de GGD Kennemerland. De data van dit project komt op de Hollandse Luchten kaart, en leerlingen kunnen data van andere sensoren op de Hollandse Luchten kaart gebruiken om hun analyses te doen.

Er zijn docenten van zes verschillende scholen uit Noord-Holland aanwezig op deze kick-off, hun vakken variëren van Aardrijkskunde tot Scheikunde en van Biologie tot Informatica. Ton Reckman, bestuurslid van GLOBE Nederland en Hester Volten van het RIVM hebben een proefles gemaakt, zodat we kunnen ervaren hoe leerlingen meer kennis kunnen opdoen over fijnstof en luchtkwaliteit in verschillende vakgebieden. Ook presenteren zij een idee voor een proefje wat je met de leerlingen kan doen om de technische werking van de sensoren te demonstreren. Elke leerling zal een eigen interessegebied hebben; de technische werking van de sensoren, het effect van fijnstof op je gezondheid, of het begrijpen van de factoren die vervuiling veroorzaken. Zij kunnen binnen dit project met alle aspecten aan de slag,

Gerard van Zelst is actief als lokaal coördinator bij Hollandse Luchten, dat heet binnen ons project een Hollandse Held. In deze rol heeft hij al eerder leerlingen op het Castor College geholpen bij een profielwerkstuk over Hollandse Luchten en luchtkwaliteit. Vandaag vertelt hij iets over de geschiedenis van Hollandse Luchten in de IJmond en laat op de kaart een rondje zien dat hij met zijn fiets heeft gemeten, met de SODAQ Air sensor, de sensor die de leerlingen ook gaan gebruiken.

Halverwege het programma komen een aantal leerlingen de ruimte binnen met hun fiets voor de officiële lancering van het programma en om een foto met alle aanwezigen te maken. De SODAQ Air kan namelijk op de fiets gemonteerd worden, zoals dat ook bij het project Snuffelfiets gedaan is in de provincie Utrecht. Daarnaast kan deze sensor stationair gemonteerd worden. Op het Castor College in Beverwijk worden er twee stationaire apparaten aan de school gehangen. Jan Willem Smeenk van SODAQ is aanwezig om wat meer te vertellen over hun product. De SODAQ Air meet fijnstof in de categorie PM 2.5, maar meet ook luchtvochtigheid en temperatuur. Daarnaast zit er een accelerometer in om de beweging van de sensor te meten en een gps-antenne.

Leerlingen maken naast een eigen onderzoeksvraag ook aanbevelingen om de luchtkwaliteit in hun eigen omgeving te verbeteren. Matthijs Begheyn van GLOBE vertelt dat de verslagen van de leerlingen zullen worden aangeboden aan de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. De beste verslagen dingen mee in een landelijke competitie, waarna de schrijver van het beste verslag zelfs mee mag doen aan een finale in het buitenland. Wij van Hollandse Luchten kijken uit naar de bevindingen en aanbevelingen van de leerlingen. Heb jij een idee over de manieren waarop we het werk van de leerlingen kunnen integreren in het Hollandse Luchten programma? Laat dat dan weten aan Matthijs via matthijs@globenederland.nl.