Hollandse Luchten in rapport RIVM over Tata Steel en gezondheid

Recentelijk verscheen het RIVM rapport ‘De bijdrage van Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico's van de omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving’. In dit veelbesproken rapport staat ook een stuk over citizen science en specifiek Hollandse Luchten.

In het RIVM rapport wordt een directe relatie gelegd tussen uitstoot van Tata Steel en hinder en kans op ziekte. In dit rapport worden verschillende soorten data en databronnen besproken. In het hoofdstuk ‘Onderzoeksresultaten van meer recente datum’ staat een stuk over citizen science en specifiek over Hollandse Luchten (pagina 76 t/m 78).

Het RIVM noemt Hollandse Luchten om te belichten dat er in de regio IJmond veel interesse is in citizen science en dat het RIVM het een belangrijke ontwikkeling vindt dat burgers zelf meten en analyseren. De data van Hollandse Luchten is niet gebruikt in het onderzoek en het aantonen van de relatie tussen gezondheid en uitstoot. Wel geeft de Hollandse Luchten data de mogelijkheid om pieken te signaleren. Waardoor de pieken worden veroorzaakt is niet uit de data af te lezen.

“We weten dat voor omwonenden pieken een grote  rol spelen in hun leefomgeving, ervaring en samenhangend de vraag wat de bron is van de pieken. We hopen in de toekomst hier meer mee te kunnen. Qua gezondheidsberekeningen zijn we nog niet zover. Initiatieven zoals HL gaan hier wel aan bijdragen” liet Janneke Elberse van het RIVM weten.

In de paragraaf over Hollandse Luchten wordt beschreven hoe een piek in de Hollandse Luchten data kan worden gevonden. 
Wil je zelf de Hollandse Luchten data analyseren en pieken in de data vinden? Gebruik dan het Hollandse Luchten data-analyse dashboard of de Hollandse Luchten Kaart.

Lees het volledige rapport

Lees de samenvatting van het rapport