Wijk aan Zee begint ook met meetstrategie

aandacht voor lokale hotspots, bronnen en spreiding sensoren

Ook in Wijk aan Zee is er een begin gemaakt met de meetstrategie. Na een introducerende uitleg over luchtkwaliteit, fijnstof en het meten daarvan van Henny Hoogland van het RIVM, werd de groep verdeeld over een aantal tafels. In verschillende groepen gingen deelnemers in de Moriaan aan de slag met hun doelen en vragen over de kwaliteit van de lucht. Een groep van ongeveer 30 Wijkers maakten een begin met het formuleren van de strategie. 

Al gauw kwamen veel gedeelde doelen en meetvragen naar boven. Daarnaast werden kaarten gebruikt om de eerste plekken aan te wijzen waar sensoren van pas zouden kunnen komen. Een overzicht van de input van inwoners: 

Doelen:

 • Achterhalen bij welk weer de concentratie fijnstofconcentratie het hoogst is
 • Het meten van hotspots en om bewustwording van eigen gedrag te creëren 
 • Een duurzaam platform voor luchtkwaliteitsmetingen met onafhankelijke data dat blijft draaien na de afloop van Hollandse Luchten.
 • De verschillende bronnen van fijnstof in kaart brengen
 • Bewoners informeren over luchtvervuiling en bewustwording creëeren
 • Op ieder moment op alle plekken de luchtkwaliteit meten zodat je weet waar je wel of niet moet zijn
 • De data en deelnemers gebruiken als drukmiddel richting overheid en industrie
 • Informatie over bronnen koppelen aan gezondheid
 • De snelheid van de informatie voorziening over luchtvervuiling vergroten.

Meetvragen: 

 • Waar zijn de pieken in het grafiet-onderzoek van het RIVM, en kunnen we daar meten? 
 • Wat zijn de verschillende bronnen van fijnstof: verkeer, industrie, scheepvaart, achtergrond?
 • Wat zijn goede plekken voor deze achtergrondmetingen?
 • Waar zijn kwetsbare groepen in Wijk aan Zee? Kunnen we daar meten? 
 • Waar wordt veel gesport? Kunnen we daar meten? 
 • Hoe zet je een structureel en fijnmazig netwerk op waarmee bronnen in kaart kunnen worden gebracht?
 • Waar moét er gemeten worden, in relatie tot: de duinwand, kwetsbare gebieden, drukke gebieden, achtergrondmetingen?
 • Hoe is de concentratie fijnstof in verschillende gebieden in Wijk aan Zee: openbaar gebied, woongebied, strandgebied, etc.?
 • Wat is de invloed van wind op de verspreiding van fijnstof?
 • (Hoe is de luchtvervuiling in Beverwijk-West, waar verschillende bronnen van fijnstof zitten? Waterstation, diesellocomotieven, scheepvaart, verkeer, luchtvaart en industrie.)

Volgende week gaan we verder in Wijk aan Zee met het afmaken van de meetstrategie en het in elkaar zetten van de sensoren. Aanmelden kan hier.