Wat valt op aan de Hollandse Luchten data?

Lees het in de eerste periodieke data-analyse

De afgelopen periode hebben we gezamenlijk weer veel data verzameld. Wisten jullie dat er bijvoorbeeld momenteel circa 80 sensoren PM2.5 deeltjes meten en dat sinds januari 2020 daarmee meer dan 900.000 metingen zijn verzameld? Het vervolg van het project Hollandse Luchten is in volle gang; een mooi moment om een update van eerdere data-analyse te doen. Hierbij een overzicht van de belangrijkste resultaten op basis van een analyse van de data sinds begin 2020 (bron).

Wanneer zien we pieken?

Uurmetingen
De afgelopen periode zijn er meerdere pieken te zien in de fijnstofmetingen. Normaal gesproken zijn ieder jaar rondom de jaarwisseling de uurmetingen opvallend, te verklaren door het vele vuurwerk dat in deze periode wordt afgestoken (bron). In onderstaand plaatje is te zien dat de grootste piek (een mediane* waarde van ruim 250 microgram per m3) van PM 2.5 deeltjes op 1 januari 2020 was rond 2:00 uur in de ochtend. Opvallend is dat deze pieken duidelijk lager werden bij de jaarwisselingen daarna (2020/2021 en 2021/2022). Dit zou gelinkt kunnen worden aan het vuurwerkverbod dat afgelopen 2 jaar van kracht was tijdens oud en nieuw.

Dagwaardes
De bovenste grafiek laat de waardes per uur zien, maar het is ook interessant om bijvoorbeeld te kijken op welke dagen in 2022 tot op heden de waardes het hoogst per dag waren. Hieronder zijn op een kalender per dag de mediane waarde van de PM 2.5 metingen op die dag weergegeven.

Op deze kalender is duidelijk te zien dat vanaf 20 t/m 26 maart relatief hogere PM 2.5 waardes gemeten zijn. Dit kan te maken hebben met het warme weer wat er toen was en het feit dat het lang niet had geregend (bron). Regen spoelt namelijk het fijnstof uit de lucht (bron).


Bron: https://www.weeronline.nl/nieuws/weeroverzichten-2022-maart

Betrouwbaarheid van de sensoren
Niet elke sensor is even betrouwbaar. Op het Samen Meten dataportaal kun je de plausibiliteit van de sensor zien. Dit wordt aangegeven met sterren. In onderstaande grafieken zie je de plausibiliteit van de sensoren per regio en kun je zien in hoeverre de plausibiliteit afneemt naarmate sensoren ouder worden. 

In 2022 waren de sensoren op het kaartje aangegeven actief. Per regio is aangegeven hoeveel sensoren dit waren.

Wil je de betrouwbaarheid van je sensor graag vergroten? Op deze pagina staan verschillende tips

Wil jij zelf aan de slag met met data-analyse van de Hollandse Luchten sensoren? Kom dan dinsdag 11 oktober naar de data-analyse sessie!

Meer informatie & aanmelden