Verslag: Startbijeenkomst pilot houtstook meten in de IJmond

We zijn gestart met een experiment; kunnen we rook van houtstook onderscheiden van andere soorten fijnstof?

Op woensdagavond 1 november organiseerden OD IJmond, TNO en Hollandse Luchten een startbijeenkomst voor de pilot houtstook in de IJmond. In deze pilot gaan we nieuwe roetsensoren testen om pieken in metingen te identificeren die komen door houtstook. Annabel Thomas van Waag Futurelab leidt de avond in met een korte presentatie over de pilot en het doel van de avond: de meetvraag vaststellen en vier meetlocaties bepalen. Paula Bronsveld van TNO geeft daarna een inhoudelijke presentatie. Ze vertelt over het onderzoek dat TNO al doet naar houtstook, de uitdagingen hierbij en hoe met nieuwe technieken in de sensoren houtstook preciezer kan worden gemeten. Ook beantwoordt ze technische vragen van de leden van Hollandse Luchten over hoe dit precies werkt.

Ook Lonneke Haans van de GGD Kennemerland is aanwezig. Zij geeft aan dat mensen met astma of longziekte vaak direct last kunnen krijgen als het stookseizoen begint. De GGD is betrokken bij de pilot voor het belang van de gezondheid van de bewoners in deze regio.

Na de pauze gaan we samen met de aanwezige bewoners uit Heemskerk, Beverwijk, en Velsen aan de slag met de meetvraag en meetlocaties. Na een aantal aanscherpingen komen we uit op de volgende meetvraag in twee delen:

Hoe groot is het aandeel van houtstook in de totale luchtvervuiling in de leefomgeving in de IJmond en kunnen we verschillen tussen wijken zien?

Hoe groot is de bijdrage van een eventuele overschrijding aan de dagnorm van de WHO-waarden?

De bewoners, TNO en OD IJmond gaan daarna samen op zoek naar geschikte locaties voor het centrale meetpunt en drie roetsensoren die bij leden van Hollandse Luchten in de buurt komen te hangen. Douwe Reinders van OD IJmond heeft een aantal potentiële plekken voor dit centrale meetpunt voorbereid.

De eerste drie sensoren worden binnen een straal van ongeveer 1 kilometer afstand van het centrale meetpunt geplaatst, voor een eerste testfase. Het centrale meetpunt is een groot meetinstrument waar een vergunning en stroomvoorziening voor nodig zijn, waardoor er iets meer vereisten aan de locatie zitten.

Met verschillende kleuren stickers geven de deelnemers op grote kaarten de plekken aan waar vermoedelijk veel en weinig houtstook is. Op deze manier worden interessante locaties voor de meetpunten zichtbaar. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de wind, die vaak vanuit het zuidwesten waait. Na het vergelijken van een aantal potentiële locaties worden de eerste vier locaties uiteindelijk gezamenlijk vastgesteld.

Vanaf de tweede helft van november worden de eerste sensoren en het centrale meetpunt geplaatst, waarna de metingen kunnen beginnen. Op 24 januari volgt er een tweede bijeenkomst waarin drie extra locaties worden bepaald voor het ophangen van nieuwe roetsensoren.

Wil je de presentaties van de bijeenkomst bekijken? Je vindt ze hieronder.