Foto CC BY-NC-ND Annabel Thomas, Waag Futurelab, 2024

Verslag: meetstrategie in Haarlem draait om bewustwording, bronbepaling en handelingsperspectief

Tijdens de bijeenkomst Meetstrategie bepalen besprak de meetgroep Haarlem gezamenlijke doelen.

Bestaande en nieuwe leden van de meetgroep Haarlem kwamen bijeen in het Rosenstock Huessey huis in Haarlem. Het doel van de bijeenkomst was om drie tot vijf gezamenlijke doelen te selecteren en een meetstrategie voor Haarlem te bepalen.

Pieter Out was als opdrachtgever vanuit de provincie aanwezig. Mark Verschuren en Hedy te Rietmole waren als data-analisten aanwezig om bewoners te adviseren over het plaatsen van de sensoren.  Lonneke Haans van de GGD Kennemerland was aanwezig om meer te vertellen over de betrokkenheid van de GGD en hoe zij de doelen van de meetgroep kunnen ondersteunen. Zij liet weten dat er dit jaar weer een grote landelijke gezondheidsmonitor van de GGD aan komt. Dat gaat naast leefomgeving ook over andere aspecten van gezondheid, zoals bewegen, eenzaamheid en voeding. De GGD komt op voor de gezondheid van de inwoners door onder andere onderzoek uit te voeren en beleidsmakers van gemeenten of andere overheidsorganisaties te adviseren. Annabel Thomas van Waag Futurelab was aanwezig om de meetgroep te ondersteunen bij het bepalen van de doelen en de avond te begeleiden.

Tijdens de bijeenkomst formuleerde de meetgroep Haarlem drie hoofddoelen voor dit jaar; bewustwording, bronbepaling en handelingsperspectief.

Bewustwording: hoe kunnen we meer mensen bewust maken van de luchtkwaliteit?

De meetgroep in Haarlem wil graag meer bewustwording over de luchtkwaliteit creëren. Ze zouden graag willen weten wat de luchtkwaliteit in de buurt of stad is en op welke locaties of tijden in Haarlem de luchtkwaliteit verschillend is. De meetgroep zou deze informatie graag zichtbaar maken: hoe kunnen we de luchtkwaliteit live laten zien op publieke plekken, zoals een provinciehuis of gemeentehuis?

Ook wil de meetgroep zichtbaar maken wat mensen zelf kunnen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Bronbepaling

Bij bronbepaling draait het om het kunnen aanwijzen van een bron die luchtvervuiling veroorzaakt, zodat we ons actief in kunnen zetten om de luchtkwaliteit te verbeteren. De volgende locaties hebben de interesse van de aanwezigen:

 • Hoeveel luchtvervuiling in Haarlem is afkomstig van mensen die zelf een houtkachel stoken? Deze vraag is dikgedrukt omdat dit de belangrijkste vraag over bronnen is in Haarlem.
 • Kunnen we de luchtvervuiling van Schiphol meten (eventueel te beginnen onder de aanvliegroute waar we dit eerder hebben gemeten?)
 • Wat is de invloed van het NTSM terrein tussen de Oudeweg en de N200?
 • Heeft spoorverkeer invloed op de hoeveelheid fijnstof in de lucht?
 • Hoeveel luchtvervuiling in Haarlem is afkomstig van de beroepsvaart die dwars door de stad gaat?
 • Wat zijn de waarden in de Amsterdamstraat? Dit is een winkelstraat in Haarlem waar nog steeds veel verkeer doorheen komt.
 • Wat voor invloed heeft de intensiteit en aard van het wegverkeer?
 • Met hoeveel procent zou de fijnstof emissie in Haarlem op lokaal niveau dalen als brom- en snorfietsen alleen nog met 0-emissie voertuigen de stad in mogen?

Handelingsperspectief: Wat is het en hoe kunnen we het bevorderen? 

Handelingsperspectief is een belangrijk thema in Hollandse Luchten dit jaar. Voor de meetgroep in Haarlem zijn een twee punten belangrijk als het gaat om handelingsperspectief, namelijk de middelen en contact. 
Ten eerste noemen zij dat het belangrijk is dat zij ‘de middelen hebben om actie te kunnen ondernemen; bijvoorbeeld sensoren, de technische infrastructuur en hulp bij data-analyse’.

Daarnaast noemen zij een aantal punten die gaan over contact. Namelijk het contact hebben met experts van de GGDs, RIVM, TNO en Aethiqs. Maar ook de verbinding met de politiek werd benoemd door de meetgroep. Hoe kunnen we zorgen dat ons project breder gedragen wordt binnen de gemeente en bij meer ambtenaren en de politiek bekend wordt? Het contact met beleidsmakers vind de meetgroep belangrijk. We besluiten om binnenkort de wethouder in Haarlem uit te nodigen die gaat over luchtkwaliteit.

Het laatste punt wat de meetgroep noemt om handelingsperspectief te bevorderen is de mogelijkheid om in gesprek te gaan met het bedrijfsleven.

Hollandse Held Leon heeft een testopstelling gemaakt voor een fijnstofsensor met zonnepaneel Foto CC BY-NC-ND Annabel Thomas, Waag Futurelab, 2024

Criteria voor locaties van nieuwe sensoren

Het algemene, grote doel vanuit de meetgroep in Haarlem is meer sensoren in de stad om meer impact te kunnen maken. Er zijn een aantal nieuwe aanmeldingen van mensen die willen meten. Ook zijn er mensen die zonder meter op de hoogte willen blijven of bij willen dragen.

We hebben het in de meetgroep gehad over criteria voor locaties van nieuwe fijnstofsensoren:

 • De nieuwe locatie moet niet vlak bij een bestaande sensor zijn. Tenzij er een tweede sensor vereist is voor nader onderzoek van een verdachte situatie.
 • Degene die meet heeft een goed idee met betrekking tot onze drie doelen bewustwording, bronbepaling of handelingsperspectief.
 • Degene die zich aanmeldt heeft goed contact met een groep mensen die we willen bereiken. Ze wonen bijvoorbeeld in een wijk met veel jonge gezinnen of zijn onderdeel van een actiegroep die zich inzetten voor betere luchtkwaliteit.
 • Het gaat om een locatie waarbij veel kwetsbare mensen zoals ouderen, zieken of kinderen bij elkaar komen.

Nieuwe afspraak: 4 april

We spreken af om de acties die hieruit voortkomen verder uit te werken. Er is een nieuwe afspraak op donderdag 4 april om 19.00 uur voor de meetgroep Haarlem. Meld je aan voor deze afspraak.

Wil je ook lid worden van Hollandse Luchten? Meld je aan.

Blijf op de hoogte: Aanmelden nieuwsbrief