Verslag bijeenkomst II Haarlem: starten met meten

Op dinsdag 13 december komen we weer bijeen in de bibliotheek van het Rosenstock-Huessy huis voor de tweede bijeenkomst van Hollandse Luchten in Haarlem. Tijdens de avond krijgen deelnemers meer informatie over de sensoren en wordt bepaald waar deelnemers de sensoren plaatsen.

Annabel van Waag Futurelab leidt ook deze avond, in samenwerking met de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Haarlem en Smart City Haarlem. Een groot deel van de deelnemers die bij de vorige bijeenkomst aanwezig was, is ook deze keer weer van de partij.

Maurik van Hal van de Provincie Noord-Holland is vanavond voor de meesten wel een nieuw gezicht. Hij geeft een korte introductie over zichzelf en de rol van de Provincie Noord-Holland in het project. De provincie wil met Hollandse Luchten onder meer bereiken dat mensen goed geïnformeerd de dialoog over luchtkwaliteit aan kunnen gaan met bijvoorbeeld de gemeente. Een goede leefomgeving is ook voor de Provincie Noord-Holland erg belangrijk. Binnen de wet- en regelgeving probeert zij de eisen aan luchtkwaliteit aan te scherpen. Er wordt gekeken naar eisen voor de industrie, maar ook naar manieren om de mobiliteit te vergroenen.

Deelnemers krijgen hierna een uitleg over de nieuwe SODAQ Air en de plaatsing van deze sensor (zie de presentatie in de bijlage). Annabel laat daarnaast zien dat op het forum van Hollandse Luchten ook veel informatie over de nieuwe sensoren staat. Hier kun je bovendien in contact komen met deelnemers van Hollandse Luchten in andere regio’s, zoals Zaanstad, de IJmond en de Gooi- en Vechtstreek, om tips uit te wisselen.

Op het dataportaal van Samen Meten is nog veel meer informatie te vinden over de luchtkwaliteit. Als we de Gemeente Haarlem selecteren zien we onder meer wat de grootste bronnen van fijnstof en stikstofdioxide (NO2) zijn. Zo blijkt het verkeer veel NO2-uitstoot te veroorzaken, terwijl fijnstof voor een groot deel uit het buitenland komt. Andere bronnen van luchtverontreiniging zijn de industrie, scheepvaart en landbouw.

Na de pauze gaan de deelnemers zelf aan de slag. Na het vorige overleg is een aantal thema’s naar voren gekomen, waar betrokkenen interesse in hebben:

  • De invloed van drukke wegen op de luchtkwaliteit bij speelplaatsen en scholen
  • De invloed van houtstook op de luchtkwaliteit in Haarlem
  • De invloed van verkeer op de luchtkwaliteit in Haarlem

De deelnemers splitsten zich in drie groepen en bepalen samen waar de sensoren het beste kunnen hangen, door post-its op een grote kaart van Haarlem te plakken. Als snel is duidelijk dat de sensoren goed zijn verdeeld over de stad en op de juiste locaties hangen om de meetvragen te beantwoorden. Aan het einde van de avond bepalen we plenair waar de sensoren geplaatst worden en kan het meten beginnen.

In januari zal er een bijeenkomst plaatsvinden met een expert van de GGD Kennemerland of het RIVM om vragen van deelnemers over luchtkwaliteit te beantwoorden. En over ongeveer drie maanden zullen de eerste resultaten van de metingen besproken worden tijdens een data-analyse sessie.

Benieuwd naar hoe de eerste bijeenkomst is verlopen? Lees het verslag over de eerste bijeenkomst in Haarlem.