Verslag: Afsluiting geluidspilot in Gooi en Vechtstreek

Op een zonnige maandagavond in Muiden staat een groep mensen muisstil in een parkje tussen de huizen. Wat horen zij daar? Een fluitende vogel en het geruis van de bladeren aan de boom, kinderen die in de speeltuin aan het spelen zijn, en op de hoek van de straat iemand die zijn heg aan het knippen is en net een praatje staat te maken met de buurman. Dan loopt de groep verder, waarna ze verderop weer even tot stilstand komen. Opeens is daar de snelweg verderop te horen en het doorgaande geraas van auto’s. Op loopafstand bevinden zij zich ineens in een heel andere geluidsomgeving. Zo startte de afsluitende bijeenkomst van de pilot geluid meten in Gooise Meren en de BEL-combinatie op maandag 19 juni met een ‘luisterwandeling’ onder leiding van Merel Ursem en Tjeerd Andringa van SoundAppraisal. Op donderdag 15 juni vond in Laren al een luisterwandeling plaats. 

Tijdens de wandelingen werd niet alleen de lokale geluidsbeleving besproken, maar ook de mechanismen achter geluidsbeleving werden uitgelegd. Hoe we geluid beleven heeft namelijk alles te maken met ‘hoorbare veiligheid’; als ons omgevingsgeluid signaleert dat alles veilig is en we kunnen ontspannen, vinden we dat prettig, maar als geluid ongevraagd onze alertheid wekt vinden we dat vervelend.  

Benieuwd waar zoal naar geluisterd werd? Luister mee met de onderstaands geluidsfragmenten:

Geluidsfragment 1: in een woonwijk in Muiden 

Geluidsfragment 2: in een bosje aan de rand van Muiden, tussen de woonwijk en in de verte de A6

 

Bewoner Ruud uit Eemnes over de luisterwandeling:

“De wandeling start met een interessante uitleg door SoundAppraisal. Zij werken aan een nieuwe methode voor geluidsmetingen, waarin naast metingen ook beleving van geluid wordt meegenomen. De bestaande normen geven geen oplossing voor geluidsoverlast zoals knetterende motoren, vliegtuigen, sportauto’s etc. Tijdens de wandeling hebben we deze beleving zelf in kaart gebracht door op verschillende locaties stil te staan en de verschillen per geluidsomgeving in kaart te brengen. Voor, tijdens en na de wandeling was er veel interactie tussen deelnemers over dit toch wel moeilijk onderwerp: iedereen hoort en ervaart geluid op zijn eigen manier.”

Na de luisterwandeling in Muiden kwamen bewoners, geluidsexperts en de gemeente bij elkaar in de Kazerne om de eerste resultaten van de geluidsmetingen en geluidsbelevingen over de periode maart tot juni 2023 te bespreken. De 6 gebieden die aan het begin van de pilot door bewoners waren uitgekozen werden geanalyseerd: is het een kalme of chaotische omgeving? Of juist levendig? Welke meldingen zijn gemaakt door bewoners? En hoe zien we die terug in de objectieve meetdata? Aan de hand van die analyse worden verschillende aanbevelingen gedaan om de geluidsomgeving te verbeteren, waaronder ruimtelijke en sociale interventies.

Harmonica index 6 gebieden.

De Harmonica Index is een initiatief van de World Health Organization om de kwaliteit van geluidsomgevingen beter in kaart te brengen en makkelijker met elkaar te kunnen vergelijken. Deze index wordt om diezelfde reden gebruik in het GLIMI webportaal. Voor elk meetpunt geeft de index aan op een schaal van 1 tot 10 wat de kwaliteit ongeveer is. De rechthoekige staven geven het achtergrondniveau weer en de punten daarbovenop de dynamiek (afwisseling of verandering) die in de geluidsomgeving voorkomt. Veel geluidspieken geven bijvoorbeeld een hoge dynamiek. De kleur van de staven geven een indicatie van de kwaliteit.

Bussum heeft een heel grote dynamiek. Vooral overdag betekent dat vaak een onprettige geluidsomgeving. Muiden en Eemnes hebben beiden ’s nachts juist een relatief prettige geluidsomgeving (in de nachturen zijn de staven groen).

Download de hele presentatie

Aan het einde van de avond gaat de groep zelf aan de slag met het ontwerpen van mogelijke oplossingen per specifiek gebied. Verschillende mensen hebben al contact met de gemeente en hebben met de wethouder aan tafel gezeten om te bespreken wat er mogelijk is in hun wijk. Ideeën worden verder uitgewerkt, bijvoorbeeld hoe bewoners en gemeente samen een bewustwordingscampagne kunnen opzetten. Die campagne zou mensen kunnen wijzen op wanneer zij voor geluidsoverlast zorgen, gekoppeld aan kleine interventies in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan signalering voor veilige oversteekplaatsen – zodat men niet te hard rijdt en dus minder geluid maakt. Uiteindelijk is het belangrijk dat de beleving van de woonomgeving wordt verbeterd. Iedereen wil natuurlijk een gezonde én prettige omgeving om in te wonen. 

Daarmee wordt de pilot geluid meten in de regio Gooi- en Vechtstreek voor 2023 afgerond. De aanwezigen benadrukken dat zij graag langere periode geluid zouden willen meten, om meer inzichten te verzamelen.