Veelgestelde vragen

Project

Wat is de rol van lokale initiatieven in het project?

De lokale initiatieven kennen de context en hebben een netwerk binnen de regio. In  het project kunnen lokale initiatieven elkaar ondersteunen, helpen om het probleem rondom luchtkwaliteit in kaart te brengen en om de meetstrategie te bepalen aan de hand van lokale behoeftes. De lokale initiatieven helpen mee met het organiseren van lokale bijeenkomsten, de technische ondersteuning en is het eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van het project?

Hollandse Luchten is een experimenteel project om inzichten te vergaren over hoe low-budget sensoren luchtkwaliteit in kaart kunnen brengen. Daarnaast is het een experiment met een vorm van samenwerking tussen bewoners, lokale initiatieven en overheidsinstanties. We verwachten dat de data nieuwe handvatten zal geven om in gesprek te gaan met de overheid en de projectpartners en om maatregelen te nemen.

Wat is een ‘smart citizen’?

Met smart citizen wordt een burger bedoeld die technologie gebruikt als middel om de wereld om zich heen te begrijpen. Dit kan bijvoorbeeld een sensor zijn die luchtkwaliteit meet. Technologie is vaak een gesloten ‘zwarte doos’. We nodigen smart citizens uit om te doorgronden hoe de technologie werkt, en hoe deze de burgers kan ondersteunen in het oplossen van ingewikkelde sociale problemen.

Wat is het doel van het project?

Het doel is om burgers te betrekken bij het in kaart brengen van luchtkwaliteit, een collectief begrip te creëren rondom het belang van luchtkwaliteit en om te experimenteren met de mogelijkheden van data die afkomstig is van low-budget sensoren.

Waarom worden burgers erbij betrokken?

Burgers worden betrokken om hun meer inzicht in de situatie te geven, om grotere maatschappelijke betrokkenheid te creëren rondom luchtkwaliteit en om uiteindelijk politieke druk uit te kunnen oefenen. Daarnaast stellen we de vragen van inwoners centraal in het doen van de metingen. Deze vragen zijn vaak beter afgestemd op de lokale situatie.

Burgers brengen de luchtkwaliteit in kaart. En dan?

Nadat data is verzameld en het probleem in kaart is gebracht wordt er een gesprek  gevoerd met de projectpartners en de overheid over wat er gedaan kan worden met de data. De aard van dit gesprek hangt van veel factoren af, die tijdens het project duidelijk zullen worden. Het doel is wel om de informatiepositie van de burger in het gesprek te versterken.

Wat gebeurt er met de sensor na afloop van de pilot?

De sensoren zijn eigendom van de provincie. Wat er met de sensoren gedaan wordt na afloop wordt gedurende het project bepaald.

Partners

Wie zijn de luchtkwaliteitsexperts in Hollandse Luchten?

Waarom staat het logo van Tata Steel op de website?

Tata Steel is onderdeel van het project omdat wij denken dat ook zij betrokken moeten worden bij het gesprek en het bedenken van een oplossing voor het probleem van luchtkwaliteit. Tata Steel heeft geen invloed op de metingen, of de richting van het onderzoek. Tata Steel levert dan ook  geen financiële ondersteuning. Daarnaast doet Tata Steel zelf ook metingen in luchtkwaliteit. Deze metingen zullen hopelijk ook worden toegevoegd aan de data.

Waarom doet Waag mee aan dit project?

Waag heeft veel ervaring in betrekken van burgers bij het in kaart brengen van de leefomgeving. Waag heeft verscheidene projecten ondersteund in het betrekken van burgers bij maatschappelijke problematiek, waaronder ook projecten met sensor-technologie. Daarnaast is een focus van Waag om technologie en de rol van technologie in de maatschappij inzichtelijk te maken, en om meer mensen te betrekken bij keuzes rondom technologie (i.e. democratiseren van technologie).

Wat willen de partners ermee bereiken?

De partners willen experimenteren met een nieuwe vorm van samenwerking tussen de verschillende partijen (bewoners. lokale initiatieven, de Provincie, etc.)  in de regio en hopen dat het kan bijdragen aan een oplossing voor het probleem rondom luchtkwaliteit.

Wat verwachten de partners van burgers?

De noodzaak om te meten is voor de inwoners de IJmond het meest aanwezig. Zij zullen dan ook grote invloed hebben op het verloop van het project. Zij bepalen waar de sensoren komen te hangen en zij bepalen de strategie van de metingen. Tijdens lokale sessies zullen deze vragen dan ook beantwoord worden. Hierin heeft de burger dus een centrale rol. Daarnaast zal er veel informatie en kennis worden overgedragen over luchtkwaliteit om naast de metingen, ook kennis over het probleem te vergroten.

Wat doet de provincie Noord-Holland met de verzamelde data? Moet die niet in handen van de burgers blijven?

Onderdeel van de pilot is een onderzoek naar de kwaliteit van de data afkomstig van de meetstation. Indien dit leidt tot positieve resultaten is het de intentie van de provincie om in de toekomst deze nieuwe sensortechnologie in te zetten voor het monitoren van de kwaliteit van de leefomgeving. De data is openbaar en dus beschikbaar voor iedereen.

Bij wie moet ik voor wat zijn?

Voor technische vragen en ondersteuning voor meetstations en netwerken kunt u contact opnemen met de Hollandse Helden of met Waag. Voor gezondheidsvragen kunt u contact opnemen met het RIVM en/of met de GGD Amsterdam of GGD Kennemerland. Voor algemene vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Provincie Noord-Holland.

Bij wie moet ik de sensor inleveren als ik niet meer verder wil meten?

Bij één van de Hollandse Helden in het desbetreffende gebied, laat dit ook weten via het contactformulier.

Pilot-locaties

Wat zijn de grenzen van de pilotlocaties? En waarom is dat zo?

Door grote hoeveelheid aanmeldingen wordt er in eerste instantie gefocust op de pilot locaties: IJmond, Buiksloterham en Zaanstad. Binnen IJmond zal er gemeten worden in Wijk aan Zee, Beverwijk, IJmuiden, Velsen-Noord en Heemskerk.

Ik woon (net) niet in een pilotgebied maar wil wel de luchtkwaliteit meten. Wat kan ik doen?

Binnen het project is het mogelijk om deel te nemen aan de bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten worden de doelen en meetstrategie bepaald, de sensoren in elkaar gezet, nagedacht over data-analyse, etc. Deze bijeenkomsten bieden dus de mogelijkheid om veel te leren over luchtkwaliteit en het meten daarvan. Een overzicht van de verschillende meetups is te zien op de website (link). Daarnaast kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief van Hollandse Luchten, waarin Informatie verstuurd zal worden over het huidige project en het eventuele vervolg daarvan (dat kan onderaan de Hollandse Luchten pagina link). Als u zelf wil meten is het tot slot mogelijk om een sensor aan te schaffen. Instructies hiervoor staan op Luftdaten. Let wel, deze sensor moet u zelf in elkaar zetten.

We weten al dat de luchtkwaliteit in IJmond zeer vervuild is, waarom moeten we opnieuw meten?

Het doel van Hollandse Luchten is om burgers te betrekken bij de metingen van luchtkwaliteit. Dit kan nieuwe meetvragen opleveren, bewoners inzicht geven in het probleem en politieke druk creëren.

Algemeen

Ik heb zelf al eigen meetapparatuur, kan die ook gebruikt worden in het project?

Nee, alleen de data van de meetstations binnen het project worden gebruikt.

Ik vertrouw het project niet, ik denk dat de overheid/Tata Steel de gegevens niet gaan gebruiken of zullen misbruiken.

Dat is vervelend om te horen maar het is tevens uw goed recht. Deelname aan het project is vrijwillig en u hoeft dus niet mee te doen aan de metingen.

Gaat Tata Steel dicht als de luchtkwaliteit heel slecht blijkt te zijn?

Het doel van Hollandse Luchten is niet het sluiten van de Tata Steel fabriek. De situatie ligt, voorspellen wij, veel ingewikkelder. We zullen met deze nieuwe metingen wel het gesprek naar een volgende stap helpen. Waar is de luchtkwaliteit slecht? Wanneer op de dag? Bij welke stand van de wind? Hierdoor kunnen er ook gerichtere maatregelen in de toekomst genomen worden. Maatregelen die we nu nog niet niet kunnen voorspellen of beloven. Maar dat de verzamelde data een beter beeld zal gaan geven, is een belangrijke doelstelling van het project.

Juridisch

Waar kan ik de gebruikersreglement vinden?