Pilotonderzoek naar geluidsomgeving Gooi- en Vechtstreek afgerond

De provincie Noord-Holland schreef een artikel over de afronding van de GLIMI geluidspilot.

Lees het artikel van de provincie Noord-Holland hieronder of op de website van de Provincie.

 

Vanuit bewoners van de Gooi en Vechtstreek en deelnemers aan het Hollandse Luchten Project van de provincie Noord Holland bestond de behoefte om de kwaliteit van hun geluidsomgeving te monitoren.

Het in juni afgeronde pilotproject Geluids Landschap Instant Monitoring Infrastructuur (GLIMI) sluit aan bij deze behoefte. In het innovatieve GLIMI-project, onderdeel van Hollandse Luchten, is het geluid in de omgeving in kaart gebracht, met een grote rol voor bewoners.

Het GLIMI-pilotproject liep in de periode maart tot juni 2023. Gedurende deze maanden is geluid gemeten door geluidssensoren die 24 uur per dag aanstaan. Ook zijn er bijeenkomsten en luisterwandelingen georganiseerd en hebben deelnemende bewoners hun geluidsbeleving doorgegeven via het GLIMI-webportaal. Het project heeft helder in kaart gebracht in hoeverre deze methode aansluit bij de wensen en interesses van overheden en bewoners. Er zijn objectieve (door geluidssensoren) en subjectieve (gemelde hinder) geluidsmetingen gedaan in Eemnes (Patrijzenhof), Laren (Herdershoeve), Bussum (Brinklaan 144), Muiden (De Blauwe Wereld), Naarden (Amersfoortsestraatweg/Godelindeweg) en Blaricum (Kogge 1). 

Deelnemers maken een luisterwandeling (foto: Margot Brakel)

Meeste meldingen over weg- en vliegverkeer    

In het GLIMI-project zijn meldingen van bewoners gekoppeld aan de objectief gemeten geluidsdata. Per meetpunt is geanalyseerd hoeveel, wanneer en waarover is gemeld. In de onderzoeksperiode zijn 75 meldingen gemaakt. Zowel prettig als onprettig geluid kon worden gemeld, maar in bijna alle gevallen ging het over het melden van hinder. De meeste meldingen gingen over wegverkeer en dan vooral pieken van te luide voertuigen. 30% van alle meldingen ging over luide voertuigen, 24% over wegverkeer en 12% over vliegverkeer (totaal 66%). Andere bronnen waren meer lokaal, zoals vogels (ook vaak als positief ervaren) of schreeuwen 4%. 90% van de  meldingen was goed uit de meetdata te herleiden.

Deelnemer Ruud uit Eemnes zegt dat het onderzoek hem nieuw inzicht heeft opgeleverd. Ruud: “Eemnes ligt op het kruispunt van 2 snelwegen en onder de vliegroutes van Schiphol. Verder rijden hier ook regelmatig luide auto’s en motoren door de wijk. Ik was benieuwd naar die verschillende geluiden”. Hij ziet graag dat er wordt ingezet op gedragsverandering bij lawaaierige weggebruikers. ”In de metingen was duidelijk te zien dat in onze rustige wijk, met maximumsnelheid van 30 km/u, grote geluidspieken worden veroorzaakt door voertuigen. Misschien zijn die weggebruikers zich van geen kwaad bewust, want dit project heeft ook geleerd dat iedereen geluid anders ervaart.”

Aanbevelingen

Het GLIMI-project heeft tot een aantal aanbevelingen geleid. De aanbevelingen richten zich niet alleen op geluid, maar vooral op de beleving daarvan. Voorbeelden van aanbevelingen om de geluidsomgeving te verbeteren zijn het structureel koppelen van overlastmeldingen aan objectieve meetgegevens, investeren in vergroening en biodiversiteit en inzetten op gedragsverandering bij weggebruikers die in luide voertuigen rijden. 

Rapport

Lees het volledige GLIMI-rapport, inclusief gegevens over de meetpunten (pdf, 7,6 MB).

Over het GLIMI-project    

Het GLIMI-project (Hollandse Luchten) is ontworpen om de kwaliteit en beleving van geluidsomgevingen continu in kaart te brengen. Bij een GLIMI-onderzoeksproject worden verschillende partijen betrokken, zoals provincie, gemeente, bewoners en partijen uit het bedrijfsleven. GLIMI is uitgevoerd door SoundAppraisal en Munisense. Dit GLIMI-pilotproject is ook bedoeld om te onderzoeken of deze onderzoeksopzet aansluit bij de behoeften van bewoners en lokale overheden. Uit onderzoek van het RIVM blijkt namelijk dat de kwaliteit van het de geluidsomgeving van grote invloed is op de gezondheid, zowel fysiek als mentaal.