Wat is de NO2 uitstoot bij Sportpark de Negen Morgen in Muiderberg?

De stikstofmetingen die gedaan worden met dit Palmesbuisje dienen als achtergrondmeting. Het verschil tussen plekken vlak langs de snelweg (A1) en deze sportlocatie kunnen zo onderzocht worden.