Kalibratie van de Extended sensoren

Sinds 17 september staan de uitgebreide HOLU-sensorkits bij officiële meetstations. De uitgebreide sensorkit meet niet alleen fijnstof maar ook NO2 en O3. Lees hier meer over de uitgebreide HOLU-sensorkits.

Tot eind oktober worden data van deze sensoren door het RIVM gekalibreerd. Als dit proces afgelopen is, en de sensoren goed presteren in vergelijking met de officiële meetgegevens, worden deze uitgedeeld aan deelnemers van de pilots.

Meer weten over het kalibratieproces? Lees hier een uitleg van het RIVM.