foto Gerard Boukes

Inwoners regio IJmond gaan luchtkwaliteit in kaart brengen

Kick-off 18 April in Beverwijk

————Persbericht————

Op 18 april is in Beverwijk de kick-off van het project Hollandse Luchten. Tijdens deze startbijeenkomst krijgen bewoners informatie hoe ze zelf kunnen meten, een minicursus luchtkwaliteit en kunnen ze zich opgeven voor het gebruiken van een sensor.

Hollandse Luchten is het onderzoeksproject waarbij inwoners uit de regio IJmond, in samenwerking met luchtkwaliteit-experts en beleidsmakers de luchtkwaliteit in kaart brengen. In het project Hollandse Luchten meten burgers zelf de kwaliteit van de lucht met behulp van een grote hoeveelheid sensoren verspreid over meerdere locaties in de regio. De meting wordt in eerste instantie uitgevoerd met ongeveer 100 sensoren en zal zich richten op fijnstof (PM2,5) en waar noodzakelijk ook op stikstofdioxide (NO2), in Wijk aan Zee, Beverwijk, IJmuiden en Velsen. Door de jarenlange ervaring van Waag in burgergedreven dataverzameling heeft de provincie Noord-Holland de organisatie uit Amsterdam gevraagd om Hollandse Luchten samen op te pakken. 

Het uiteindelijke doel is het creëren van een burgermeetnetwerk voor de hele provincie Noord-Holland waardoor burgers meer inzicht krijgen in de kwaliteit van hun leefomgeving. Luchtkwaliteit is voor de regio IJmond een urgente zaak vanwege de nabijgelegen Tata Steel fabriek. De fabriek staat momenteel veel in de aandacht vanwege de grafietregens die o.a. het nabijgelegen Wijk aan Zee bereiken. Pilots in Zaandam en Amsterdam-Noord zullen ook dit jaar van start gaan en zullen ook lokale data verzamelen voor betreffende inwoners. 

Luchtkwaliteit 

Hollandse Luchten onderzoekt een nieuwe manier van het meten van de luchtkwaliteit: vanuit het perspectief van de burger. Informatievoorziening over zelf meten, de kwaliteit van de metingen en de interpretatie en betrouwbaarheid van data zijn hierbij van groot belang. Door zelf verzamelde data te combineren met een groeiende kennis over luchtkwaliteit, worden burgers een sterkere gesprekspartner voor de overheid en bedrijven wat zorgt voor constructievere en slimmere oplossingen. Deze metingen zullen aanvullend zijn op de officiële metingen. 

Waag

Waag heeft veel ervaring met dataverzameling vanuit burgers en helpt de provincie Noord-Holland bij het opzetten van dit meetnetwerk, de ontwikkeling van de sensoren, de datavisualisaties en de bijeenkomsten met burgers ter voorbereiding van de metingen. Waag doet al bijna 25 jaar onderzoek naar de rol van technologie in de samenleving. Sensortechnologie heeft een grote impact op vraagstukken rondom luchtkwaliteit. Goedkopere sensoren worden steeds beter en zijn in te zetten zodat burgers nu zelf data kunnen verzamelen over hun omgeving. Dit geeft meer informatie en handvatten tot actie. 

Aanmelden kan nu!

Aanmelden voor een sensor en de kick-off van 18 april in Beverwijk kan vanaf nu via de website van Hollandse Luchten. Daarnaast zoekt Hollandse Luchten ook nog hulp bij het organiseren van lokale evenementen, het interpreteren van de data en technologische ondersteuning. 

Meld je aan