Lichtgevende lantaarnpalen en ‘fijnstofkanaries’

Hackathon: hoe maak je het probleem echt visueel?

Tijdens clean air day op 20 juni sloegen Waag en Studio-O de handen ineen om de Heerlijk Helder Hackathon te organiseren in Beverwijk. Als  onderdeel van Hollandse Luchten en het WeMakeThe.City festival gingen de deelnemers aan de slag met luchtvervuiling. Het doel van de hackathon was om data van de luchtkwaliteitssensoren in Hollandse Luchten te visualiseren in de publieke ruimte om luchtkwaliteit zichtbaar te maken.  

Op European Clean Air Day wordt er internationaal aandacht gevraagd voor luchtvervuiling. Dit draagt bij aan de bewustwording rondom het probleem en biedt handelingsperspectieven. Op de dag worden bijvoorbeeld simpele handelingen aangekaart die mensen kunnen uitvoeren om luchtvervuiling tegen te gaan. Clean Air Day is begonnen in het Verenigd Koninkrijk en waait nu over naar andere landen. 

 

In Beverwijk bouwden de deelnemers in groepen een installatie om de zichtbaarheid van het probleem te verbeteren. De jury scoorde hierbij op de bewustwording bij een groot publiek, uitvoerbaarheid en originaliteit. De winnaars van de hackathon ontwierpen een interactieve installatie die met rook de hoeveelheid fijnstof op de locatie laat zien. Als prijs mag het team twee dagen bouwen in het fablab van Waag om de installatie te verwezenlijken.

De ideeën: 

  • Een lichtgevende lantaarnpaal die reageert op de kwaliteit van de lucht. Door dit toegankelijke en veel aanwezige object te nemen kun je een grote doelgroep bereiken met real-time informatie over de luchtkwaliteit. 
  • Een interactieve installatie op het dorpsplein waarbij inwoners over een visuele kaart van de omgeving kunnen lopen. Hierbij is er de mogelijkheid om op een knop te  drukken, waarna de verschillende metingen visueel worden gemaakt met rook en licht. Hoe meer rook er uit verschillende plekken komt, hoe slechter daar de luchtkwaliteit is. 
  • Bij binnenkomst in het dorp rijden automobilisten langs een installatie. Deze installatie maakt snel en visueel duidelijk welk deel van de luchtvervuiling afkomstig is van lokale bronnen, en welk deel bestaat uit achtergrond vervuiling (of natuurlijke bronnen). 
  • Bij schoolpleinen in de IJmond regio worden ‘fijnstofkanaries’ geïnstalleerd. Deze interactieve vogels reageren op de kwaliteit van lucht en geven zo direct feedback aan kinderen en ouders op het schoolplein. Een blije flapperende vogel bij schone lucht en een verdrietige op zijn kop hangende kanarie bij veel luchtvervuiling.

Zie hier een kort videoverslag van Hester Volten van het RIVM

Deze hackathon is mede georganiseerd als onderdeel van het Europese onderzoeksproject MUV (Mobility Urban Values).

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No. 723521.