Bron: Camerabeelden met bruine wolk, FrisseWind.nu van 22 mei 2022

Frisse Wind schakelt burgerwetenschappers in om incidenten bij Tata Steel te spotten

'Spot de gifwolk' moedigt medestanders aan om camerabeelden te analyseren.

De stichting FrisseWind.nu is al jaren actief bezig om de vervuiling van de Tata Steel staalfabriek in de IJmond aan te tonen. FrisseWind.nu heeft nu de handen ineengeslagen met Greenpeace Nederland voor een grootschalige campagne, waarbij ook burgerwetenschappers worden ingezet. 

Op de website Spot de Gifwolk van Greenpeace en FrisseWind.nu, worden mensen uitgenodigd om te helpen om overtredingen en incidenten bij de fabriek te spotten. Iedereen kan naar de website gaan om de camerabeelden te bekijken van drie verschillende webcams. Wanneer je brand, of een zwarte, gele, oranje of bruine wolk opmerkt, kun je deze melden. Deze meldingen en beelden gaan naar de omgevingsdienst die toezicht houdt op Tata Steel. Het doel van de actie is om te zorgen dat Tata minimaal 15 dwangsommen ontvangt, zodat de vergunning van de kooksfabriek, wordt ingetrokken en deze moet sluiten. 

Door burgers in te schakelen, kan FrisseWind.nu meer informatie uit de camerabeelden halen die zij maken. Greenpeace zal deze meldingen bundelen en indienen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 

De dagen en tijden van de meldingen die zijn gedaan bij de omgevingsdienst staan op de pagina ‘meldingen’ van spot de gifwolk