Transforming citizen sensing

Een tweedaagse conferentie voor het delen van wereldwijde kennis over open-source hardware voor luchtkwaliteitsmetingen.

Dit is een online evenement. Informatie over het bijwonen van de meetup volgt na registratie.

meld je aan

Op veel verschillende plekken in de wereld brengen burgers zelf luchtkwaliteit in kaart, omdat ze zich zorgen maken om hun buurt, hun gezondheid of het klimaat. Met behulp van laagdrempelige en betaalbare sensortechnologie kunnen zij data verzamelen en zijn zij in sommige gevallen zelfs onderdeel van een groter burger meetnetwerk. Denk aan de wereldwijde netwerken van open-source hardware zoals GOSH en Hackteria. Internationale sensor communities zoals Luftdaten, Public Lab en Smart Citizen kit, en Nederlandse bewegingen, zoals Snuffelfiets, Meet je stad en Hollandse Luchten. Binnen deze initiatieven is heel veel kennis en ervaring aanwezig die gecombineerd kan worden. Daarnaast komen sensor-communities momenteel veelal tot stand vanuit klassieke top-down financiering. Dit zorgt ervoor dat deze meetnetwerken enkel beschikbaar zijn voor een specifieke groep en locatie, terwijl het vraagstuk rondom luchtkwaliteit iedereen op de planeet raakt. Kortom, de hoogste tijd dat we kennis delen, van elkaar leren en sensortechnologie laagdrempelig en toegankelijk maken voor een brede groep.

Woensdag 9 december en donderdag 10 december organiseert Waag samen met SODAQ de Transforming citizen sensing conferentie. Tijdens deze tweedaagse conferentie gaat een bont gezelschap van bewoners, milieuactivisten, makers, ecologen en onderzoekers samen in gesprek over de ideale luchtkwaliteitssensor en geven we bestaande meetinitiatieven een podium om hun ervaringen te delen. Waar moet een sensor aan voldoen? En wat kunnen we leren van open-source hardware sensor initiatieven?

Betrek de gebruiker in het ontwerpproces
Het productieproces van (sensor)technologie is vaak ontoegankelijk voor de consument, die weinig tot geen zeggenschap heeft over het onderwerp van het product. Tijdens de conferentie worden de communities die gebruik maken van sensortechnologie betrokken bij de eerste fase van het ontwerpproces. Dit open productieproces wordt ook wel open-source hardware (OSH) genoemd. Open-source hardware gaat niet alleen over transparante, toegankelijke en reproduceerbare hardware, maar is vooral gericht op een participatief en community-gedreven ontwerpproces. De ervaringen van communities vormen de basis van het ontwerp en het gehele proces, van ontwerp naar prototype tot product is inzichtelijk voor gebruikers.

Dag 1 | sensor making: van use case tot ontwerpuitdaging Op dag 1 beginnen we met presentaties van bestaande meetinitiatieven. Wat was de aanleiding om het initiatief te starten, welke lessen hebben zij geleerd, wat was de grootste ontwerpuitdaging en hoe betrekken zij de community? Vervolgens gaan we gezamenlijk in gesprek over de knelpunten bij het meten van luchtkwaliteit en gaan we dieper in op waarom en waarvoor luchtkwaliteitssensoren kunnen helpen. We eindigen deze dag met een duidelijk beeld van de behoeftes van de deelnemers en de hieraan verbonden ontwerpuitdagingen. Daarnaast laten we je weten welke rol deelnemers hebben in de verdere ontwikkeling van de sensor.

Datum: 9 december
Tijd: 19:00 – 21:15

Programma
19:00 uur – Introductie programma
19:05 uur – Presentatie use cases*
19:40 uur – Q&A
19:50 uur – Pauze
20:00 uur – Delen van knelpunten en identificeren van behoeftes
20:30 uur – Formuleren ontwerpuitdagingen 
21:15 uur – Afsluiting

Dag 2 | van ontwerpuitdaging tot eerste concept Op dag 2 delen sensor makers hun kennis op het gebied van: elektriciteit, internet verbinding, sensortechnologie, modulariteit, software, datakwaliteit en datavisualisatie. In groepen zullen onderzoekers, dataspecialisten en burgerinitiatieven aan de slag gaan met de ontwerpuitdagingen van dag 1. Jouw input en kennis zal dus direct impact hebben op de sensor die ontwikkeld wordt in 2021. Aan het einde van de dag ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom (luchtkwaliteits)sensoren, heb je andere makers leren kennen, heb je een actieve bijdrage geleverd aan het ontwerp van een nieuwe luchtkwaliteitssensor en ben je onderdeel van een wereldwijd netwerk van sensor makers.

Datum: 10 december
Tijd: 19:00 – 21:15

Programma
19:00 uur – Introductie programma
19:05 uur – Presentatie use cases*
19:40 uur – Q&A19:50 uur – Pauze
20:00 uur – Ontwerpuitdaging
20:35 uur – Presentatie resultaten 
21:15 uur – Afsluiting

* De sprekers worden binnenkort bekend gemaakt op deze pagina.

Tijdens het programma wordt Engels gesproken. Praat je liever Nederlands? Dat is geen probleem. Sommige break-out sessies zullen in het Nederlands zijn.

Heb jij ervaring met het maken van sensoren en wil je jouw kennis delen met anderen in het veld? En wil je onderdeel zijn van een wereldwijde open-source hardware community? Of ben jij bezorgd over de luchtkwaliteit in jouw omgeving en wil je meer te weten komen over de mogelijkheden van luchtkwaliteitssensoren?

meld je dan aan voor de conferentie

Open Next!
De Transforming citizen sensing conferentie is onderdeel van het Europese project Open Next!. Dit open-source project staat in de context van de maker movement. Deze beweging vermindert het onderscheid tussen professionele makers en amateurs. Open-source hardware (OSH) is een belangrijk onderdeel dat hieraan bijdraagt. Het maakt kennisdeling op een laagdrempelige manier beschikbaar waardoor innovatie en de do-it-yourself-cultuur terugkomt in huis en op het werk.

Dit betekent dat producten of diensten niet meer gepatenteerd, duur of gesloten worden ontworpen, maar juist toegankelijk en transparant worden gedeeld. Een bekend platform voor OSH is Wikifactory. Hier kan iedereen zijn of haar idee delen maar ook ideeën of producten van andere mensen verbeteren en nabouwen. Voor eigendomsrechten kun je uit verschillende geteste en gevestigde certificaten kiezen zoals, FOSS (gebaseerd op OSH), Creative Commons (welke verbonden is aan verschillende creatieve producten) of CERN, die zich richt op specifieke OSH en een keuze biedt voor zowel commerciële als non-commerciële doeleinden. Een non-commercieel certificaat beschermt bijvoorbeeld niet langer een volledig product maar kan opengesteld worden onder een aantal voorwaarden. Denk aan het vrijgeven van bouwtekeningen van een luchtkwaliteitssensor zodat deze overal op de wereld kunnen worden gedownload. Op deze manier geef je de mensen thuis of op het werk de mogelijkheid om zelf iets te bouwen waarmee ze hun luchtkwaliteit meten en vergroot je het bereik en betrouwbaarheid van de metingen. Deze manier van werken heeft impact op het traditionele verdienmodel en verdient in de huidige maatschappij een herdefinitie. De genoemde certificaten maken het mogelijk om een inclusieve samenwerking aan te gaan tijdens de ontwerp- en ontwikkelfase en kan doorgetrokken worden naar de ontwikkeling van nieuwe versies. Burgers en communities kunnen dan betrokken worden op basis van hun behoeften en/of vaardigheden.

Waag en Sodaq
Waag ontwikkelde eerder de HoLu-sensor met de deelnemers uit de lokale meetgemeenschappen van Hollandse Luchten. Zij hebben op dagelijkse basis te maken met luchtvervuiling en maken zich zorgen om hun gezondheid, leefomgeving en het klimaat. Door samen met hen de ontwerpvragen te formuleren, zorgen we ervoor dat de technologie in dienst komt te staan van waar de citizen scientists behoefte aan hebben. Waag en Sodaq trekken samen op en onderzoeken hoe de HoLu-sensorkit doorontwikkeld kan worden tot een duurzame sensor op basis van open-source hardware. Sodaq is gespecialiseerd in het ontwikkelen van sensortechnologie met een interesse in open-source hardware ontwikkelingen. Samen werken we toe naar het doel om een luchtkwaliteitssensor te ontwikkelen op basis van inbreng van een breed publiek, zodat we de sensortechnologie toegankelijk kunnen maken op wereldwijd niveau en zo verbinding kunnen leggen met andere gemeenschappen waar het thema van luchtvervuiling urgent is. De resultaten van de conferentie en de ontwerptekeningen worden in een later stadium hier gedeeld. In januari organiseren we een serie ontwerpsprints waar jij onderdeel van kan zijn.