Start nieuwe meetperiode Hollandse Luchten IJmond

Kom naar de startbijeenkomst van een nieuwe meetperiode Hollandse Luchten IJmond op 1 november in Beverwijk.

Woon jij in Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee, Velsen of IJmuiden en ben je benieuwd naar de luchtkwaliteit bij jou in de buurt? Heb je een meetvraag waarvoor je de luchtkwaliteit in kaart wil brengen aan de hand van sensoren? Of heb jij ideeën over een passende meetstrategie voor jouw leefomgeving?

Kom dan naar de startbijeenkomst van een nieuwe meetperiode Hollandse Luchten IJmond op dinsdag 1 november in Beverwijk. Tijdens deze bijeenkomst introduceren we het project Hollandse Luchten, gaan we het hebben over luchtkwaliteit en sensoren en gaan we samen meetvragen opstellen om het komende jaar te onderzoeken.

Meld je aan

Datum: dinsdag 1 november
Tijd: 18:45– 21:30 uur
Locatie: Kennemer Theater, Kerkplein 1 Beverwijk

Programma
18:45 – 19:00 uur: Inloop & welkom
19:00 – 19:45 uur: Introductie Hollandse Luchten en basiscursus luchtkwaliteit
19:45 – 20:00 uur: Pauze
20:00 – 20:30 uur: Wat is een goede meetvraag
20:30-21:00 uur: Samen boven de kaart meetvragen opstellen
21:00-21:15 uur: Afsluiting en vervolg bespreken

Meer informatie
Hollandse Luchten is een project over burgerwetenschap en het meten van de leefomgeving met sensortechnologie. Ons doel is om inwoners een platform te geven om het gesprek aan te gaan met elkaar, instituties, experts en bedrijven en zo de fysieke leefomgeving te verbeteren. Het is tegelijkertijd een onderzoeksproject, hoe kunnen we het verbeteren van de fysieke leefomgeving mogelijk maken? Daarom zijn we de Hollandse Luchten Pilot begonnen met het onderdeel luchtkwaliteit.

Vanaf 1 november gaan we een nieuwe meetperiode starten met Hollandse Luchten in de IJmond. Voor deze periode hebben we nieuwe sensoren en nieuwe methoden om fijnstof (PM 2,5) en stikstofdioxide (NO2) te meten tot onze beschikking. Het aankomende jaar willen we ons concentreren op meetvragen van bewoners, en aan de hand daarvan gezamenlijk beslissen waar we gaan meten.

In 2019 zijn we gestart als pilot en we hebben ons de afgelopen tijd ontwikkeld tot een burgermeetnetwerk met meetgroepen op verschillende locaties in Noord-Holland. Samen stellen deze meetgroepen meetvragen op voor deze locaties. We willen leden van Hollandse Luchten meer inzicht geven in lokale luchtkwaliteit door hen in staat te stellen die zelf te meten. Door leden, experts, instituties en het bedrijfsleven bij elkaar te brengen, bouwen we aan meer kennis over luchtkwaliteit en het belang daarvan. Het project heeft daarnaast tot doel om de drempel tussen bewoners, instituties, experts en het bedrijfsleven te verlagen.

In de IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) wordt de leefomgeving zwaarder belast dan in andere gebieden. Dit komt door wegverkeer, industrie en scheepvaart. Bewoners van deze regio ervaren meer hinder door stof, geur en geluid. Daarom is dit een belangrijke regio waarin we met Hollandse Luchten een platform willen bieden waarop mensen terecht kunnen met zorgen, vragen en ideeen over luchtkwailteit. We zoeken nieuwsgierige burgerwetenschappers die samen meetvragen willen opstellen, sensoren willen uitzetten en data willen analyseren.

Voor vragen mail annabel@waag.org