Sessie datadoelen: dinsdag 22 februari

Wat wil jij met de opgebouwde dataverzameling van Hollandse Luchten bereiken? Praat mee op 22 februari!

Eind vorig jaar hebben we veel sensoren gerepareerd, waarmee we weer door kunnen met het meten van de luchtkwaliteit. Een belangrijke vraag voor 2022 is wat bewoners met de opgebouwde dataverzameling willen bereiken. Bij de start van Hollandse Luchten zijn met deelnemers meetdoelen opgesteld. Het wordt tijd om deze meetdoelen opnieuw vast te stellen. Dat is een behoefte die leeft bij de deelnemers die wij de afgelopen tijd gesproken hebben, een wens vanuit de nieuw gestarte data-analyse werkgroep en een onderzoek naar het bestuursproces achter Hollandse Luchten.

Op dinsdagavond 22 februari organiseert Waag een verdiepende sessie om verder te praten over datadoelen. De afgelopen weken hebben we met een aantal deelnemers gebeld om hierover te praten. In de sessie zullen we verder praten over de datadoelen die naar boven zijn gekomen in de telefoongesprekken en bijhorende vragenlijst

Ben je niet gebeld, maar heb je wel een idee over hoe je de data wilt inzetten? Wij horen het graag op 22 februari!

Meld je aan

Start: 19:00
Locatie: Studio O (Romerkerkweg 10, Beverwijk)

Programma
18:30 uur – Inloop op locatie
19:00 uur – Welkom
19:15 uur – Verdelen data doelen rondom verschillende tafels
Onderwerpen per tafel: 

  • Inzichten opdoen
  • Kennis delen
  • Beleidsverandering
  • Transparantie & verantwoording

19:45 uur – Pauze (met koffie en thee)
20:00 uur – Aan de tafels: hoe kan de data uit Hollandse Luchten bijdragen aan dit doel?
20:45 uur – Groepsdiscussie
21:00 uur – Afsluiting en napraten

Geïnteresseerden van alle meetgemeenschappen zijn uitgenodigd om mee te praten. Aangezien de data openbaar is, vinden we het ook interessant om te horen hoe mensen zonder sensor de data zouden willen gebruiken. 

CoronaCheck bij Waag
Voor evenementen van Waag, die binnen plaatsvinden, vraagt Waag om je CoronaCheck-app (de QR-code) of de geprinte QR-code, die gescand moet worden voor toegang tot het evenement. De QR-code is te verkrijgen door je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatieve testuitslag van minder dan 48 uur geleden in de CoronaCheck-app te uploaden (of bel de helpdesk). Een coronatest is gratis in te plannen via Testen voor Toegang.

De QR-code bestaat uit een nummer, dat na het scannen in Nederland niet geregistreerd wordt en niet aan de persoon kan worden gekoppeld.

Waag handelt hiermee naar de richtlijnen en wil een veilige omgeving zijn voor kwetsbare bezoekers. We behouden ons het recht voor om, indien daar aanleiding voor is, uitzonderingen te maken.