Meetplan bepalen Hollandse Luchten Haarlem

Op 13 december bepalen we samen waar we de sensoren gaan ophangen om de vragen in Haarlem te beantwoorden.

Woon jij in Haarlem en en ben je benieuwd naar de luchtkwaliteit bij jou in de buurt? Heb je een meetvraag waarvoor je de luchtkwaliteit in kaart wil brengen aan de hand van sensoren? Of heb jij ideeën over een meetplan voor jouw leefomgeving?

Kom dan naar de tweede bijeenkomst voor de nieuwe meetperiode van Hollandse Luchten op 13 december in Haarlem. Tijdens deze bijeenkomst worden de nieuwe sensoren uitgedeeld aan de meetgroepen. Samen wordt bepaald waar deze sensoren het beste kunnen komen te hangen om de meetvragen te kunnen beantwoorden. Dit wordt vastgelegd in het meetplan.

Heb je de eerste bijeenkomst gemist? Of wil je de presentatie over Hollandse Luchten terugkijken? Bekijk dan de online presentaties onderaan dit bericht.

Meld je aan

De sensoren worden verdeeld op basis van de kaart.

Datum: donderdag 13 december

Tijd: 18:45– 21:30 uur

Locatie: Rosenstock-Huessy Huis, Hagestraat 10 in Haarlem

Programma

18:45 – 19:00 uur: Inloop & welkom

19:00 – 19:45 uur: Introductie nieuwe sensoren en methoden Hollandse Luchten

19:45 – 20:00 uur: Pauze

20:00 – 20:30 uur: Samen meetplan opstellen aan de hand van de meetvragen

20:30-21:00 uur: Bepalen waar de eerste sensoren komen te hangen in Haarlem

21:00-21:15 uur: Afsluiting en vervolg bespreken

Meer informatie

Hollandse Luchten is een project over burgerwetenschap en het meten van de leefomgeving met sensortechnologie. Ons doel is om inwoners een platform te geven om het gesprek aan te gaan met elkaar, instituties, experts en bedrijven en zo de fysieke leefomgeving te verbeteren. Het is tegelijkertijd een onderzoeksproject, hoe kunnen we het verbeteren van de fysieke leefomgeving mogelijk maken? Daarom zijn we de Hollandse Luchten Pilot begonnen met het onderdeel luchtkwaliteit.

Vanaf december starten we ook in Haarlem. Voor deze periode hebben we sensoren die fijnstof (PM 2,5) meten tot onze beschikking. Het aankomende jaar willen we ons concentreren op meetvragen van bewoners, en aan de hand daarvan gezamenlijk beslissen waar we gaan meten.

In 2019 zijn we gestart als pilot en we hebben ons de afgelopen tijd ontwikkeld tot een burgermeetnetwerk met meetgroepen op verschillende locaties in Noord-Holland. Samen stellen deze meetgroepen meetvragen op voor deze locaties. We willen leden van Hollandse Luchten meer inzicht geven in lokale luchtkwaliteit door hen in staat te stellen die zelf te meten. Door leden, experts, instituties en het bedrijfsleven bij elkaar te brengen, bouwen we aan meer kennis over luchtkwaliteit en het belang daarvan. Het project heeft daarnaast tot doel om de drempel tussen bewoners, instituties, experts en het bedrijfsleven te verlagen.

Voor vragen mail annabel@waag.org

 

 Wat is Hollandse Luchten?

 

Hoe stel je een meetvraag op?