Kick-off Hollandse Luchten

18 april in Beverwijk

Wil jij zelf de luchtkwaliteit in kaart brengen en samen met inwoners, experts en beleidsmakers kijken wat er met deze data mogelijk is? Heb je concrete vragen over luchtkwaliteit in jouw buurt? Kortom, wil jij meedoen met Hollandse Luchten? Meld je dan aan voor de startbijeenkomst en kom alles te weten over het project.

Meld je hier aan 

Op 18 april vindt in Beverwijk de start van een het project Hollandse Luchten plaats, een onderzoeksproject waarbij inwoners van regio IJmond, in samenwerking met experts en beleidsmakers de luchtkwaliteit in kaart brengen. In het project Hollandse Luchten meten burgers zelf de kwaliteit van de lucht met behulp van een grote hoeveelheid sensoren verspreid over meerdere locaties in de regio. De metingen zullen zich in eerste instantie richten op fijnstof (PM2,5) en waar noodzakelijk ook op stikstofdioxide (NO2), in Wijk aan Zee, Beverwijk, IJmuiden en Velsen. Aanmelden om deel te nemen aan de metingen is al mogelijk en kan hier.

Locatie: Cineworld, Stationsplein 49, 1948 LC, Beverwijk

Programma

18:30 Inloop
19:00 Opening & introductie door Adnan Tekin (Provincie Noord-Holland)
19:10 Zelf luchtkwaliteit meten: hoe & waarom? door Judith Veenkamp (Waag)
19:25 Mini-college luchtkwaliteit door RIVM + vragen
19:50 Lokale initiatieven en bewoners aan het woord
20:05 Luchtkwaliteitsquiz door Waag
20:25 Actie en vervolgstappen
20:30 Naprogramma in de foyer

Over Waag

Waag opereert al 25 jaar op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Het verkent de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën en hun toepassing voor sociale innovatie. Met een team van ruim zestig denkers en makers zet Waag aan tot actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen. Lees meer.

Smart Citizens

In het Smart Citizens Lab verkent Waag de tools en applicaties waarmee je zelf de wereld om je heen in kaart kunt brengen. Wanneer kun je bijvoorbeeld het best een duik nemen in de grachten, wat is de ‘gezondste’ route naar je werk, en hoe staat het écht met de geluidsoverlast in jouw woonwijk?

In de afgelopen jaren zijn diverse open hardware tools beschikbaar gekomen en online data platforms ontwikkeld waarmee burgers de mogelijkheid hebben gekregen om zélf hun omgeving te meten en actie te ondernemen. Door het gezamenlijk meten van de omgeving krijgen mensen meer inzicht in de effecten van activiteiten op het ecosyteem en worden ze geïnspireerd tot nieuwe oplossingen.

De afbeelding van dit evenement is een foto van Gerard Boukes.