Informatiebijeenkomst industrie en gezondheid IJmond

Op maandagavond 25 september organiseren de IJmondgemeenten, de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een informatiebijeenkomst voor inwoners over industrie en gezondheid in de IJmond.

Het doel is inwoners te informeren over verschillende zaken die op dit gebied spelen. Ook is er de mogelijkheid om daarover vragen te stellen. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van IenW, gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie en wethouders van de IJmondgemeenten zijn aanwezig bij deze bijeenkomst.

Staatssecretaris Heijnen presenteert tijdens de bijeenkomst de leden van een door de Rijksoverheid op verzoek van inwoners ingestelde expertgroep. Deze expertgroep gaat de Rijksoverheid adviseren over de milieu- en gezondheidseffecten van het verduurzamen van Tata Steel.

Toelichting RIVM-rapport

In de informatiebijeenkomst licht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een rapport toe dat kort voor de bijeenkomst wordt gepubliceerd. Het rapport beschrijft de keten tussen industriële bronnen en gezondheidseffecten, een samenvatting van 15 jaar onderzoek naar industriële emissies en gezondheid in de IJmond, en een uitwerking (‘Proof of Concept’) van het kwantitatief verband tussen de uitstoot door Tata Steel en de effecten en risico’s daarvan voor de gezondheid van omwonenden. Na de presentatie van het RIVM kunnen aanwezigen vragen stellen over het onderzoek. 

Themasessies

In themasessies zal er vervolgens aandacht worden besteed aan andere onderwerpen en initiatieven. Vertegenwoordigers/ambtenaren van de ministeries Economische Zaken en Klimaat (EZK) en IenW zullen het lopende proces om te komen tot maatwerkafspraken (ondersteuning op maat voor de verduurzaming) met Tata Steel toelichten. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zal de werkzaamheden en actualiteiten rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving toelichten. Tenslotte zal het RIVM in een verdiepende themasessie nog nader ingaan op specifieke onderdelen van het ‘Proof of Concept’-rapport.

Tijd en locatie

  • Datum: maandag 25 september 202
  • Tijd: Inloop vanaf 18.30 uur, start 19.00 uur, einde 22.30 uur
  • Locatie: Telstar-stadion, Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid

Aanmeldformulier

Via het aanmeldformulier Informatieavond industrie en gezondheid IJmond kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst. Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 21 september 2023.