Gerard laat SODAQ Air zien, CC BY-NC-ND Jimena Gauna, Waag Futurelab, 2022

Bepaal de locaties van de sensoren in de IJmond

Kom op 17 januari naar de derde bijeenkomst om de locaties van de sensoren in de IJmond te bepalen

Woon jij in Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee of Velsen en en ben je benieuwd naar de luchtkwaliteit bij jou in de buurt? Heb je een meetvraag waarvoor je de luchtkwaliteit in kaart wil brengen aan de hand van sensoren? Of heb jij ideeën over een meetplan voor jouw leefomgeving?

Kom dan naar de derde bijeenkomst voor de nieuwe meetperiode van Hollandse Luchten op 20 december in de IJmond. Tijdens deze bijeenkomst worden de nieuwe sensoren uitgedeeld aan de meetgroepen. Samen wordt bepaald waar deze sensoren het beste kunnen komen te hangen om de meetvragen te kunnen beantwoorden. Dit wordt vastgelegd in het meetplan.

Meld je aan

De sensoren worden verdeeld op basis van de opgehaalde meetvragen. Heb je nog geen meetvraag opgesteld? Op de website van Hollandse Luchten vind je hier een kort filmpje over hoe je een meetvraag opstelt. Het is aan te raden om op die manier voorbereid naar de bijeenkomst te komen. Heb je de eerdere bijeenkomsten gemist? Op de website staat hier ook een korte uitleg over het project Hollandse Luchten. Als je deze twee filmpjes hebt bekeken en je meetvraag hebt opgesteld, ben je helemaal bij, en kan je aansluiten bij de bijeenkomst.

Datum: dinsdag 17 januari

Tijd: 18:45– 21:30 uur

Locatie: Zalencentrum de Jansheeren in Heemskerk, Maltezerplein 1

Programma

18:45 – 19:00 uur: Inloop & welkom 
19:00 – 19:45 uur: Deelnemers delen hun eerste ervaringen met de SODAQ Air

19:45 – 20:00 uur: Pauze

20:00 – 20:30 uur: Samen meetplan opstellen aan de hand van de meetvragen
20:30-21:00 uur: Bepalen waar de tweede batch sensoren komen te hangen in de IJmond
21:00-21:15 uur: Afsluiting en vervolg bespreken

Meer informatie

Hollandse Luchten is een project over burgerwetenschap en het meten van de leefomgeving met sensortechnologie. Ons doel is om inwoners een platform te geven om het gesprek aan te gaan met elkaar, instituties, experts en bedrijven en zo de fysieke leefomgeving te verbeteren. Het is tegelijkertijd een onderzoeksproject, hoe kunnen we het verbeteren van de fysieke leefomgeving mogelijk maken? Daarom zijn we de Hollandse Luchten Pilot begonnen met het onderdeel luchtkwaliteit.

We zijn een nieuwe meetperiode gestart met Hollandse Luchten in de IJmond. Voor deze periode hebben we nieuwe sensoren en nieuwe methoden om fijnstof (PM 2,5) en stikstofdioxide (NO2) te meten tot onze beschikking. Het aankomende jaar willen we ons concentreren op meetvragen van bewoners, en aan de hand daarvan gezamenlijk beslissen waar we gaan meten.

In 2019 zijn we gestart als pilot en we hebben ons de afgelopen tijd ontwikkeld tot een burgermeetnetwerk met meetgroepen op verschillende locaties in Noord-Holland. Samen stellen deze meetgroepen meetvragen op voor deze locaties. We willen leden van Hollandse Luchten meer inzicht geven in lokale luchtkwaliteit door hen in staat te stellen die zelf te meten. Door leden, experts, instituties en het bedrijfsleven bij elkaar te brengen, bouwen we aan meer kennis over luchtkwaliteit en het belang daarvan. Het project heeft daarnaast tot doel om de drempel tussen bewoners, instituties, experts en het bedrijfsleven te verlagen.

In de IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) wordt de leefomgeving zwaarder belast dan in andere gebieden. Dit komt door wegverkeer, industrie en scheepvaart. Bewoners van deze regio ervaren meer hinder door stof, geur en geluid. Daarom is dit een belangrijke regio waarin we met Hollandse Luchten een platform willen bieden waarop mensen terecht kunnen met zorgen, vragen en ideeen over luchtkwailteit. We zoeken nieuwsgierige burgerwetenschappers die samen meetvragen willen opstellen, sensoren willen uitzetten en data willen analyseren.

Voor vragen mail annabel@waag.org