Foto: Jimena Gauna

De provincie Noord-Holland vraagt jouw inbreng voor het coalitieakkoord

De BBB, VVD, GroenLinks en PvdA werken momenteel aan het opstellen van een coalitieakkoord. In de komende weken zullen zij bespreken hoe ze de belangrijkste uitdagingen waar de provincie Noord-Holland voor staat willen aanpakken, waaronder huisvesting, stikstof, natuur, klimaat, economie en financiën.

Deel je ideeën
De Provincie Noord-Holland heeft een oproep gedaan waarin ze vragen om jouw inbreng. Je kunt je ideeën delen met de onderhandelende partijen in Noord-Holland door vóór zondag 11 juni een brief te sturen naar coalitievorming2023@noord-holland.nl. Door inbreng vanuit de provincie, hopen de partijen tot een breed gedragen coalitieakkoord te komen. Het zou natuurlijk mooi zijn als daar ook specifiek aandacht voor de luchtkwaliteit is.

De provincie zal alle ingezonden brieven publiceren.

Update: de Hollandse Helden hebben een brief gestuurd. Deze brief is door de Provincie Noord-Holland ontvangen en gepubliceerd op de website van de provincie. Lees de brief.