De zogenaamde TEOM monitoren werden voorheen (tot 2008) in het meetnet gebruikt. Het zijn monitoren die zeer snel reageren op wisselende PM concentraties. Ze benaderen de nauwkeurigheid van de officiële meetapparatuur maar voldoen echter niet aan de huidige Europese eisen voor het doen van officiële metingen. Elke 10 seconden registreert deze meter een waarde. Alle meetwaarden zijn opgehoogd met een factor 1,3 omdat de TEOM meter een onderschatting van gemiddeld 30% kent.