Beverwijk maakt begin met meetstrategie

Hollandse Luchten lokaal van start

Dinsdag 11 juni kwam een deel van de bewoners van de IJmondregio in Beverwijk bijeen om te bepalen voor welk doel ze de sensoren willen inzetten en waar ze worden opgehangen. Dit was de eerste lokale bijeenkomst die er op de agenda stond, waarna ook Wijk aan Zee en IJmuiden vergelijkbare bijeenkomsten zullen organiseren. Kijk hier voor de data en locaties van die meetings.

Over enkele weken krijgen ze de HOLU sensor overhandigd en kunnen de metingen van start gaan. Hester Volten van het RIVM was ook aanwezig: “Er worden straks meetgegevens bekend verspreid over de hele IJmond. Die informatie is echt waardevol. We kunnen dan bijvoorbeeld Tata Steel laten zien waar en wanneer er extra veel fijnstof voorkwam. Op die manier word je een volwaardige gesprekspartner.”

Doelen & Meetvragen

Door middel van co-creatie methoden werden de deelnemers naar hun doelen en meetvragen gevraagd. Dit leverde een constructief gesprek op. Mensen met totaal verschillende achtergronden kwamen geregeld op dezelfde doelen uit.

Doelen van deelnemers Beverwijk:

Overkoepelend was snel duidelijk dat inzicht de oorsprong van de vervuiling een belangrijk doel is om hier vervolgens gerichte acties op te ondernemen. Daarnaast was bewustwording en educatie over het onderwerp ook een veelgenoemd doel. 

Een opsomming: 

 • De oorsprong en bronnen van fijnstof identificeren en in kaart brengen
 • Deze kennis gebruiken om invloed te hebben in de regio en verandering teweeg te brengen, bijvoorbeeld door politieke druk en media aandacht.
 • De kennis over bronnen gebruiken om mensen bewust te maken over hoe hun eigen acties fijnstof veroorzaken, zoals autorijden, BBQ-en en vuurwerk afsteken.
 • Zichtbaar maken van de bronnen van fijnstof met een stofradar, een soort buienradar met stof.
 • Een advies kunnen geven vanuit Hollandse Luchten naar een grotere groep mensen, in de regio en daarbuiten.
 • Het gezamenlijk opstellen van een actieplan voor schonere lucht. 
 • Als groep bewoners een gelijkwaardige gesprekspartner zijn op het gebied van luchtkwaliteit (in relatie tot experts, politiek, etc.).
 • Verbinding in de gemeenschap en educatie op scholen in Beverwijk over het onderwerp.
 • Bewustwording over het probleem in relatie tot gezondheid. Lokale media gebruiken in dit proces.
 • De fijnstofmetingen koppelen aan medische gegevens in de regio. 

Van doelen naar meetstrategie

In vijf verschillende groepen is er met kaarten van Beverwijk nagedacht over meetvragen. Met behulp van stickers zijn interessante locaties bij de meetvraag geïdentificeerd.

Een overzicht van de belangrijkste vragen: 

 • Wat is de invloed van verschillende bronnen: industrie, verkeer, scheepvaart, fijnstof van buitenaf (meten met randwaarden)?
 • Hoe verhoudt de verspreiding van fijnstof zich tot wind?
 • Wat zijn plekken waar veel mensen samenkomen die kwetsbaar zijn voor fijnstof, zoals scholen en sportparken? Op welke van deze plekken kennen we mensen die willen meten?
 • Hoe zijn de waarden langs de fietssnelweg?
 • Waar kan de data direct gebruikt worden in het onderwijs?
 • Wat zijn de fijnstofwaarden bij mij in de buurt? En hoe zijn de waarden verspreid over Beverwijk?
 • Hoe kunnen we samenwerken met de andere meetgebieden, bijvoorbeeld door samen met IJmuiden de invloed van scheepvaart op het kanaal te meten?
 • Wat is de invloed van bebouwing op fijnstofwaarden? Hoe verhoud zich dat tot bosgebied?
 • Wat is de invloed van hoogte (1e of 6e verdieping) op fijnstofwaarden?