over ons

Hollandse Luchten is een samenwerkingsproject tussen verschillende partners in Noord-Holland. Het project zal de komende tijd op verschillende manieren de leefomgeving in kaart gaan brengen. In samenwerking met burgers, bedrijven en lokale overheden zullen via pilots verschillende sensoren worden getest en gebruikt. Hier wordt naast geur en geluid, vooral gekeken naar de luchtkwaliteit. 

 

partners

In dit project onderzoeken we in opdracht van Provincie Noord-Holland hoe door middel van open source en betaalbare meetsensoren, burgers meer inzicht kunnen krijgen op de luchtkwaliteit in gebieden waar de leefkwaliteit onder druk staat. Hier werken meerdere partners aan mee o.a.: RIVM, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noordzeekanaal, TATA Steel, Smart City Haarlem, Gemeente Zaanstad, Gemeente Haarlem, Buiksloterham Circulair en Waag. 

doelen

“Het uiteindelijke doel is om met alle betrokken partijen te komen tot een fijnmazig en flexibel meetnet waarmee een actueel en gedetailleerd beeld van de kwaliteit van de leefomgeving kan worden gecreëerd. We richten ons daarbij met name op locaties waar de leefomgevingskwaliteit onder druk staat.“

onze aanpak

De aanpak van Hollandse Luchten is gebaseerd op A Citizen Science Toolkit. (link naar toolkit invoegen)