Data-analyse

Niveau

 • eenvoudig
 • gemiddeld
 • gevorderd

Schaal

 • gemeente
 • meetstation
 • provincie
 • sensor

Bronduiding

 • ja (modelmatig berekend)
 • nee

Resolutie

 • 1 jaar
 • 1 uur
 • 24 uur
 • 5 min

Soort

 • andere databronnen
 • citizen science sensoren
 • modelmatige berekeningen
 • officiële meetpunten

Hollandse Luchten Kaart

De Hollandse Luchten kaart laat de data zien van alle Hollandse Luchten sensoren en officiële meetstations. Je kunt zelf eenvoudig data op de kaart bekijken en je eigen sensor vergelijken met andere sensoren.
niveau:eenvoudig
schaal:sensor
resolutie:1 uur
soort:citizen science sensoren, officiële meetpunten
bronduiding:nee

Hollandse Luchten data-analyse Dashboard

Het Hollandse Luchten data-analyse dashboard kun je gebruiken om sensoren met elkaar te vergelijken. Je kunt zelf analyses doen over langere periodes. Het dashboard is niet bedoeld om actuele status van de sensoren te bekijken.
niveau:gemiddeld
schaal:sensor
resolutie:1 uur
soort:citizen science sensoren
bronduiding:nee

Samen Meten Dataportaal (RIVM)

Het Samen Meten dataportaal geeft snel inzicht in de meest recente metingen van verschillende sensoren. Eventueel t.o.v referentiemetingen. Je kunt sensormetingen bekijken in heel Nederland en zien of er pieken zijn gemeten de afgelopen weken.
niveau:gemiddeld
schaal:sensor
resolutie:1 uur
soort:andere databronnen, citizen science sensoren, officiële meetpunten
bronduiding:nee

Samen Analyseren Tool (RIVM)

Met de Samen Analyseren Tool kun je sensordata van Samen Meten downloaden en ontdekken. Je kunt met deze tool de sensordata combineren met (ongevalideerde) referentie-meetdata (Landelijk Luchtmeetnet) en weergegevens (KNMI).
niveau:gemiddeld
schaal:sensor
resolutie:1 uur
soort:citizen science sensoren, officiële meetpunten
bronduiding:nee

Know Your Air (SODAQ)

Het Know Your Air dataportaal laat metingen van alle SODAQ sensoren zien. Sensoren die mobiel worden ingezet en dus verplaatsen, zijn goed terug te zien op de kaart.
niveau:eenvoudig
schaal:sensor
resolutie:1 uur, 24 uur, 5 min
soort:citizen science sensoren
bronduiding:nee

Hollandse Luchten Realtime tool (RIVM)

De Realtime tool laat de 5 minuten waarden van alle Hollandse Luchten sensoren zien. Je kunt deze data gebruiken voor een nauwkeurig beeld van de lokale luchtkwaliteit.
niveau:eenvoudig
schaal:sensor
resolutie:5 min
soort:citizen science sensoren
bronduiding:nee

GCN tool (RIVM)

GCN-tool geeft inzicht in lokale emissies en concentraties in de lucht. De tool geeft inzicht in aandeel van verschillende bronnen die bijdragen aan de luchtkwaliteit in Nederland. Schaal: gemeenteFrequentie data: per jaarSoort: officiële meetpunten, modelmatige berekeningenBronduiding: Ja (modelmatig berekend)
niveau:gevorderd
schaal:gemeente
resolutie:1 jaar
soort:modelmatige berekeningen, officiële meetpunten
bronduiding:ja (modelmatig berekend)

TOPAS (TNO)

De TOPAS kaart is een interactieve kaart die fijnstrof bronnen differentieert naar sector (e.g. industrie, energie, saharazand) en naar land van herkomst. De tool geeft inzicht in hoe verschillende bronnen bijdragen aan de luchtkwaliteit in Europa.
niveau:gevorderd
schaal:meetstation
resolutie:24 uur
soort:modelmatige berekeningen, officiële meetpunten
bronduiding:ja (modelmatig berekend)

Interactieve fijnstofkaart (TNO)

Op de interactieve fijnstofkaart is per gemeente te zien op hoeveel dagen de daggemiddelde advieswaarde van de WHO voor fijnstof in 2022 is overschreden.
niveau:eenvoudig
schaal:gemeente, provincie
resolutie:1 jaar
soort:modelmatige berekeningen, officiële meetpunten
bronduiding:nee

Luchtmeetnet

Via het Luchtmeetnet kun je data bekijken van officiële meetstations. Ook kun je hier de data bekijken van de Palmes buisjes die stikstofdioxide (NO2) meten en opgehangen zijn voor Hollandse Luchten.
niveau:eenvoudig
schaal:meetstation
resolutie:1 uur
soort:officiële meetpunten
bronduiding:nee

Hollandse Luchten data-analyse dashboard (historische data)

Op dit dashboard vind je alle historische data van de HoLu-sensoren (de sensor die in de pilot van Hollandse Luchten werd gebruikt) tussen september 2019 en november 2022.
niveau:gemiddeld
schaal:sensor
resolutie:1 uur
soort:citizen science sensoren
bronduiding:nee

GLIMI portal

In februari 2023 is Hollandse Luchten van start gegaan met een pilot Geluid Meten in Gooise Meren en de BEL-combinatie. Zes geluidssensoren meten het geluid. Doe je mee met de pilot?
niveau:eenvoudig
schaal:sensor
soort:citizen science sensoren
bronduiding:nee

GLIMI: objectieve meetwaarden van geluid

Bekijk hier de objectieve meetwaarden van geluid in de Gooi- en Vechtstreek. In de uitleg vind je ook de inlogcode.

Atlas Leefomgeving

Op de Atlas Leefomgeving vind je verschillende kaarten over de leefomgeving zoals geluid, luchtkwaliteit en hitte. Ook kun je checken hoe jouw leefomgeving scoort.

Spot de Gifwolk

Op deze website van actiegroepen FrisseWind.nu en Greenpeace Nederland vind je de meldingen die mensen thuis hebben gedaan over verdachte wolken of brand op het terrein van Tata Steel.
Fijnstofvoorspelling van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service

Copernicus: Voorspellingen van luchtkwaliteit

Met behulp van dit Europese project zie je een voorspelling van luchtvervuiling, het is een soort buienradar voor luchtkwaliteit. Onderaan de pagina kan je kiezen voor de stof in de lucht die je wil zien, fijnstof (PM 2.5) en stikstofdioxide (nitrogen dioxide) zijn stoffen die wij ook met Hollandse Luchten meten.

De Stookwijzer

Het stoken van een vuurtje kan gezellig zijn, maar het kan overlast geven voor je buren. En het is helaas ook schadelijk voor gezondheid en zorgt voor luchtvervuiling.