Amsterdam – Buiksloterham

Buiksloterham is een jonge community bestaande uit een aantal actieve buurtbewoners, bedrijven en buurtinitiatieven. De buurt bestaat uit verschillende nieuwbouwprojecten, waaronder een aantal zelfbouwkavels. Ooit was dit gebied een van de meest vervuilde plekken van Amsterdam, door onder andere zware industrie en scheepsbouw. In 2009 is het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld en zijn de eerste zelfbouwkavels beschikbaar gekomen. Hierdoor is de focus op duurzaamheid groot, ook bij de Circulair Buiksloterham Community. Zowel de Buikloterham, als andere bedrijven in de buurt hebben een grote focus op duurzaamheid. Denk aan bijvoorbeeld de Ceuvel of Greenhost, die hier gevestigd zijn. De sterke groei in aantal huizen de komende tijd, is een belangrijk punt van zorg voor de buurtbewoners. Hoe gaat het verkeer de luchtkwaliteit beïnvloeden en wat kunnen bewoners hierin betekenen? Een ander thema dat bewoners bezighoudt is de scheepvaart over het IJ en de gevolgen voor de luchtkwaliteit.

Kom in contact met de meetgemeenschap van Buiksloterham

Bezoek ook de andere pilots